Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Växelvis boende

    Jag har just nu mina barn varannan helg och betalar nu underhållsbidrag till mamman. Jag har bott ca 10 mil ifrån mina barn i ca 8 år. Men nu vill jag flytta till samma stad som mina barn bo i och skulle då vilja ha mina barn på halvtid (växelvis boende). Vad har jag för rätt att ”kräva” det av mamman och av barnen (att barnen aka vara hos mig på halvtid)? Om det är så att barnen ”bara” vill vara hos mig vissa dagar i månaden, kan jag då ändå säga att barnen har möjlighet att bo hos mig och att jag då inte ska behöva betala underhållsbidrag längre?

    Rådgivarens svar

    2018-10-06

    Hej!

    Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Du skriver ingenting om att dina barns mamma har ensam vårdnad idag varför jag utgår ifrån att ni har gemensam vårdnad. Nedan besvarar jag din fråga utefter dessa förutsättningar.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i föräldrabalken.

    Allmänt om växelvis boende
    Det är viktigt att skilja på vårdnad, boende och umgänge. Vårdnaden om dina barn är det du och barnens mamma som har gemensamt. När man avgör frågan om växelvis boende rör det sig om en boende- och umgängesfråga. Hittills har dina barn haft rätt till umgänge med dig och nu vill du utöka det umgänget till att omfatta även växelvis boende. Utgångspunkten för detta är vad dina barn vill och har behov av det. Det går att ta upp frågan i tingsrätten men oftast brukar de bedöma att ni som vårdnadshavare ska försöka komma överens genom samarbetssamtal hos Familjerätten (en del av Socialtjänsten). Eftersom att du och barnens mamma har gemensam vårdnad visar det på att ni redan nu har ett samarbete som fungerar vilket kommer att ge tingsrätten anledning att låta er komma överens genom samtal.

    I och med att du, vad jag förstår det som, har haft en nära och god kontakt med med dina barn under den tiden ni inte har bott nära tycker jag att du har goda chanser att få växelvis boende. Det viktigaste är att du och barnens mamma samt barnen tillsammans bestämmer kring hur ni vill att boendet ska se ut. Ni kan börja med att trappa upp boendet i början för att göra det så tryggt och bra som möjligt. Växelvis boende behöver inte vara 50% hos vardera vårdnadshavare utan kan enligt Försäkringskassan vara 40 % respektive 60 %. Det ses fortfarande som växelvis boende.

    Sammanfattningsvis är svaret på din fråga vilken rätt du har att ”kräva” växelvis boende inte helt klar. I första hand bör du och barnens mamma försöka komma överens. Kan ni inte komma överens så ska kan du lämna in en ansökan till tingsrätten. Det är dock inte säkert att de dömer till växelvis boende ändå utan den bedömningen baseras på på vad som är bäst för dina barn.

    Frågan om underhållsbidrag
    Frågan om växelvis boende kan vara avgörande för bedömningen av om underhållsbidrag ska betalas eller inte. Detta beror dock på vårdnadshavarnas ekonomiska standard. I ett avgörande som kom ifrån Högsta domstolen 2014 så slås det fast att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Detta innebär sammanfattningsvis att när ett barn bor växelvis hos båda föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till.

    Om du och barnens andra vårdnadshavare har ungefär samma ekonomiska levnadsstandard så ska du inte heller betala underhållsbidrag om barnen bor växelvis. Om du istället tjänar mycket mer så kan du behöva fortsätta att utge underhållsbidrag.

    Sammanfattning och råd
    Att ta upp frågan i domstol kan kan vara både kostsam och ta lång tid. Mitt råd är därför att ni som vårdnadshavare försöker komma överens.

    Känner du att du vill ha mer rådgivning kring din frågan är du varmt välkommen att kontakta någon utav våra jurister som har lång erfarenhet av just vårdnadsfrågor. Kontakta en jurist på följande länk.
     


    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden