Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnadsöverflyttning

    My two young children who are now 7 and 8 have been in a foster home that we (myself and my wife) agreed to we asked the (Uppsala) kommun for help after we both got sick, beginning with my wife. They have been there about 4 years now. We have had regular contact with the boys weekly and they also they have stayed one whole weekend per month with us. We love them with our whole hearts and the boys love us. I requested the boys back as I'm well and can give them a good loving stable home. The kommun after a four month investigation have surprisingly not agreed and want us to lose our children and have our names written off from being their legal guardians. We are very surprised. What right has the Swedish government got to take away our children when we have done nothing wrong and perfect in the sight of the law with no personal issues that could be negative to having children in our home. We also have kept their room in our apartment for them. (We don't have the finial "beslut" yet but that is what the main handläggare has said will be her recommendation). You can reply in swedish or english :)

    Rådgivarens svar

    2018-03-02

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Reglerna som besvarar din fråga hittar du i föräldrabalken (FB) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

    Det verkar som att socialnämnden vill att en så kallad ”vårdnadsöverflyttning” ska ske. Om ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem och om det uppenbart är bäst för barnet att det rådande förhållandet består kan vårdnaden flyttas över till de i vårdnadshemmet (FB 6:8). En sådan vårdnadsöverflyttning kan ibland ske trots att en förälder inte har brustit i vårdnaden.

    Samma bestämmelse finns i LVU 13 § där det står att socialnämnden särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om en överflyttning av vårdnaden om barnet har varit placerat i samma familjehem under mer än tre år.

    Hur görs bedömningen om en vårdnadsöverflyttning ska ske?

    Avsikten med lagen är att barn inte ska behöva leva i ovisshet om var de hör hemma. Tanken är att en överflyttning ska skapa bättre möjligheter för trygghet i vården. Socialtjänsten ska noga väga skäl för och emot och noga motivera och dokumentera sitt ställningstagande.  Hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna har fungerat är av särskilt stor vikt. I varje fall ska det enskilda barnets bästa alltid sättas i första hand. Men, hur fungerar utredningen mer precist?

    Utredningen

    Utredningen görs i tre delar. Den fokuserar på (1) familjehemsföräldrarna, (2) de biologiska föräldrarna och (3) på barnet. Nedan listar jag de viktigaste bedömningspunkterna i utredningen.

    1. Familjehemsföräldrarna

    • Hur placeringen i familjehemmet har fungerat
    • Deras relation till barnen
    • Deras förmåga att tillgodose barnet en god fostran
    • Deras lämplighet som vårdnadshavare
    • Deras inställning till att tillgodose barnets kontakt med de biologiska föräldrarna
    • Deras inställning till överflyttning av vårdnaden

    2. Föräldrarna

    • Hur länge sedan och varför barnen placerades i annat hem
    • Föräldrarnas nuvarande situation
    • Skälen till att socialnämnden arbetar för att barnen inte ska flytta hem
    • Relationen till barnen
    • Hur umgänget har fungerat med barnen
    • Föräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning
    • Föräldrarnas inställning till samtycke i framtiden

    3. Barnen

    • Barnets nuvarande situation
    • Barnets anknytning till familjehemsföräldrarna och föräldrarna
    • Barnets inställning till en vårdnadsöverflyttning
    • Barnets behov av och inställning till umgänge med föräldrarna
    • Vad som bedöms vara barnets bästa

    Vad kan ni göra för att hindra att det sker?

    Ni kan motsätta er vårdnadsöverflyttningen. En vårdnadsöverflyttning kan fortfarande genomföras i vissa fall trots att föräldrarna motsätter sig den, men man strävar alltid efter att föräldrarna ska vara delaktiga i beslutet.

    Sammanfattning och råd

    Socialtjänsten har rätt att väcka talan om en vårdnadsöverflyttning, men det är sedan upp till tingsrätten att bestämma om den borde genomföras eller inte. Jag vet inte exakt hur situationen ser ut för er så jag kan inte uttala mig om hur tingsrätten kommer döma i ert fall, men det finns en risk att en vårdnadsöverflyttning sker. Här kan ni läsa mer om vårdnadsöverflyttning.

    Eftersom det är en allvarlig situation och ni faktiskt kan förlora vårdnaden om era barn skulle jag verkligen vilja rekommendera er att ta kontakt med en av våra verksamma jurister som kan hjälpa er behålla vårdnaden. Via den här länken kan ni boka tid på ett av våra kontor.

    Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om det är något i svaret du inte förstår/vill ha översättning på får du gärna använda kommentarsfunktionen. Har du andra frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

    Mvh

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden