Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vårdnadshavares informationsskyldighet

Jag har ensam vårdnad om min son, pappan är väldigt labil och har en psykisk sjukdom som heter Bipolär. Han var knappt med under hela graviditeten men skrev på faderskapet motvilligt och sa sen upp bekantskapen med oss då jag till slut inte orkade mer. Jag förespråkade ett bra umgänge och var väldigt tillmötesgående men han har inte velat träffa sin son sedan han var ca 2 månade (han är idag nästan 6 månader). Han har vid flera tillfällen skickat sms, meddelanden via Facebook och vanliga mail där han ber oss att aldrig höra av oss igen, han säger upp kontakten och blockerar oss och byter telefonnummer och beter sig allmänt väldigt illa. Men sen kräver han att få mail av mig varje vecka med uppdatering om hur det är med sonen, bilder och videos. Svarar jag inte på mailen han skickar (trots att han upprepade gånger sagt upp kontakten) så hotar han med att vidta åtgärder. Det jag undrar nu är om jag måste skicka mail med bilder till honom? Han vill inte ha något med sin son att göra och skriver även i mailen han försökt ta livet av sig. Har jag rätt att blockera honom då han terroriserar oss trots att det är han som valt att inte ha någon kontakt?

Rådgivarens svar

2017-11-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ska här nedanför börja med att gå igenom lite allmänna regler för att sedan avsluta med sammanfattande råd om hur du fortsatt bör gå tillväga.

Regler kring barn och vårdnadshavares skyldigheter hittar du i föräldrabalken, FB.

Barnets bästa

Till att börja med kan det vara bra att ha lite koll på vad som ligger till grund för besluten som fattas kring barn och unga. Eftersom detta är något som domstolar och myndigheter tar hänsyn till när de beslutar i frågor som rör barn kan det vara skönt som vårdnadshavare att ha lite koll på vad som brukar beaktas. I alla beslut som fattas av domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara avgörande, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § FB. Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. En viktigt del av barnets bästa, som även framgår av lagtexten, är barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Vad måste en vårdnadshavare berätta?

Den enda egentliga regeln som direkt tar sikte på en vårdnadshavares skyldighet att informera den andra föräldern är informationsskyldigheten i 6 kap. 15 § 4 st. FB. Regeln säger att om ett barn ska umgås med en vårdnadshavare som barnet inte bor hos (eller med en förälder som inte är vårdnadshavare), så måste den andra föräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot detta. Regeln tar sikte på viktiga händelser som kan underlätta eller vara betydelsefulla för barnets umgänge med en förälder och stärka deras relation. Exempel på sådan information kan bara barnets fritidsintressen, hur barnet har det i skolan eller barnets hälso- och sjukdomstillstånd. Informationspliktens syfte är med andra ord att den förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få veta saker som är viktiga att känna till när den föräldern ska umgås med barnet. Informationsplikten innebär inte att all information om barnet måste lämnas ut. Vardagliga saker utan betydelse behöver inte nämnas, och den andra föräldern kan inte heller kräva det.

Sammanfattning och råd

Det finns som sagt en viss informationsskyldighet för vårdnadshavaren gentemot den andra vårdnadshavaren eller föräldern. Informationsskyldigheten gäller sådan information som kan underlätta umgänget för den föräldern som inte bor med barnet. I ditt fall så skulle man därför kunna säga att eftersom din sons pappa inte vill ha någon kontakt med er och därför inte har något umgänge med din son så har du inte heller någon skyldighet att lämna ut information. Den enda skyldigheten enligt lag är ju att vårdnadshavare ska lämna ut information som kan underlätta umgänget för den andra föräldern. Det är dock inte riktigt så enkelt. Frågor om barn är som sagt alltid väldigt komplexa. Med tanke på principen om barnets bästa som jag nämnde ovan, och därmed barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar skulle jag ändå råda dig att i viss mån fortsätta skicka information om din son till pappan. Om din sons pappa i framtiden skulle väcka en talan i domstol om umgängesrätt eller gemensam vårdnad så är det till din fördel att du under hela den här tiden har försökt att främja ett bra umgänge och en god kontakt mellan din son och hans pappa – precis så som du skriver att du gjort hittills. Det kan alltså vara bra för både din son och dig själv om pappan fortsätter att ha viss inblick i hans liv. Dock, så är det upp till dig hur mycket information du vill lämna och det är absolut inget krav på att du ska skicka bilder på din son. Du behöver aldrig skicka uppdateringar om vardagliga händelser och din sons pappa kan inte heller kräva att få uppdateringar när han vill utan det är upp till dig när du vill skicka information och inte. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en vårdnadshavare har en viss informationsskyldighet för att främja umgänget, men den kan aldrig bli så omfattande som din sons pappa kräver. 

Jag hoppas att du har fått lite klarhet i situationen. Vill du ha ytterligare råd och hjälp är du alltid varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister, det gör du enklast via vårt webbformulär som du hittar här. Jag önskar dig all lycka till!

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden