Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnadshavare vill inte komma överens vid gemensam vårdnad

    Jag och ex har en 3 årig dotter varannan vecka. Jag studera på distans och är ibland på skolan. Nu till hösten ska jag till skolan i två veckor i rad. Jag vill byta med ex så jag får två veckor i rad samt hon får det. Alltså byter min ena vecka när jag är i skolan mot en av hennes. Hon säger att hon ska ha dotten helgen eftersom hon vägrar vara ifrån henne i två veckor. Kan hon göra så? Andra alternativ är att vi har kvar våra veckor och den veckan som är min när jag är i skolan vill jag anlita mina föräldrar som barnvakt, ex kräver då att hon ska ha henne eftersom hon är vårdnadshavare. Har hon rätt att säga det eller får jag anlita vilken barnvakt jag vill på mina veckor?

    Rådgivarens svar

    2018-08-20

    Hej,

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad innebär gemensam vårdnad om ett barn?
    Regler om vårdnad hittar du i kapitel 6 i Föräldrabalken (FB). Där anges det att den som är vårdnadshavare för ett barn har det juridiska ansvaret för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar även för tillsyn över barnet, samt ser till att barnet får en tillräckligt god försörjning och utbildning (6:2 FB). Generellt sett står barnet under vårdnad av båda förädlarna, eller en av dem.

    Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6:11 FB). Det innebär att bara vårdnadshavaren ska bestämma i frågor om exempelvis skolgång, sjukvård, val av skola, bostadsort och ansökan om pass. Vårdnaden om ett barn gäller tills barnet fyllt 18 år.

    Är man ensam vårdnadshavare kan man själv besluta om vårdnadsfrågorna som nämnts ovan. Har man däremot gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna godkänna besluten som fattas. Gemensam vårdnad kallas i vardagligt tal för delad vårdnad, vilket de flesta förknippar med vårdnaden efter en separation. Men är båda föräldrarna vårdnadshavare så har de gemensam vårdnad, oavsett om de är gifta/i ett förhållande med varandra, eller inte. En vårdnadshavare måste alltid ta hänsyn till den andra vårdnadshavarens åsikter och vilja gällande det juridiska ansvaret för barnet, oavsett om de är i ett förhållande eller inte (6:13 FB).

    Gemensam vårdad utformad av föräldrarna själva
    I de fall två föräldrar som separerat inte kan komma överens om hur vårdnaden ska vara utformad kan tingsrätten besluta om det. Jag tolkar det som att ni i ert fall inte har vänt er till tingsrätten, utan beslutat om fördelning av boende etc. på egen hand. Detta är självfallet okej, och kommer ni överens om att ni måste göra vissa avvikelser från vad ni ursprungligen bestämt är även detta okej - förutsatt att båda föräldrarna går med på det. Beslut inom ramen för vårdnaden om barnet ska fattas av båda vårdnadshavarna.

    Det ni ska hålla i åtanke är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet, och en del av detta är rätt till umgänge med båda föräldrarna. Är det så att ditt ex lösning innebär att du inte får träffa barnet på flera veckor, är det troligen inte bäst för barnet. Om istället din lösning erbjuder lika tid för båda föräldrar är det förmodligen den lösningen ni bör förhålla er till. Är då den enda möjligheten att få din lösning att funka, att ditt ex får ha barnet under helgen, är det även troligen rätt lösning. Det handlar helt enkelt om att finna en lösning som är bäst för barnet – inte bäst för vårdnadshavarna.

    Om det är så att det regelbundet uppstår konflikter likt denna skulle jag rekommendera att ni vänder er till en tingsrätt för att få er vårdnad fastställd i en dom.

    Rätt till barnvakt vid gemensam vårdnad
    Vårdnadshavarna ska vid gemensam vårdnad fatta beslut tillsammans. Man måste dock göra en åtskillnad mellan olika typer av beslut. Beslut om barnets kläder, mat, sovtider etc. under tiden barnet är hos den ena föräldern, är sådana beslut denne vårdnadshavare kan ta utan att kontakta den andra vårdnadshavaren. Barnvakt är ett sådant beslut. En vårdnadshavare har alltså ingen skyldighet att kontakta den andra vårdnadshavaren innan denne tänker ha barnvakt. Ditt ex har alltså inte rätt att neka att dina föräldrar är barnvakt.

    Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

    Med vänlig hälsning,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden