Hoppa till innehållet
Familj & barn

Var ska barnet vara skrivet vid skilsmässa?

Jag och min man har lämnat in om skilsmässa. Vi ska ha våra 2 barn boendes hos oss varannan vecka. Min fråga är om vart ska barnen vara skrivna, vilken adress bör gälla då tanken är att de ska bo lika mycket hos oss båda. Är det någon fördel / nackdel för den som de inte blir skrivna hos ?

Rådgivarens svar

2021-01-21

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer främst att besvara din fråga utifrån folkbokföringslagen och föräldrabalken.

 

Var ska barnet vara folkbokfört enligt lag?

Det är generellt Skatteverket som avgör vart en person, även barn, ska vara folkbokförda. En person ska folkbokföras där hen kan anses vara bosatt. (6 § folkbokföringslagen) En person ska anses vara bosatt där hen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Har man regelbunden dygnsvila på flera platser ska man anses bosatt där man med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. (7 § folkbokföringslagen) Beslut som rör barn ska alltid utgå från principen om barnets bästa. (Artikel 3 barnkonventionen) Om ett barn har två vårdnadshavare som bor på olika platser och barnet tillbringar ungefär lika mycket tid hos dem båda får barnet folkbokföras hos den vårdnadshavare som de kommer överens om. (7a § folkbokföringslagen

 

Vart barnet är folkbokfört ligger till grund för var barnet ska gå på dagis och i skola. Dagisavgiften beräknas utifrån inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Har man barn skrivna hos sig är man oftast berättigad till ett något högre bostadsbidrag, om man uppfyller övriga kriterier för att bli berättigad det. Post som rör barnet kommer vanligen att skickas dit barnet är folkbokfört. 

 

Beslut som rör barnet

Vårdnadshavaren har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska mer hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål. (6  kap. 11 § föräldrabalken) Om barnet står under gemensam vårdnad av två personer, får båda vårdnadshavare rättigheten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 13 § föräldrabalken) I majoriteten av alla situationer krävs det då att den ena föräldern samtycker till beslut som den andra föräldern tagit rörande barnets personliga angelägenheter.

 

Vad gäller i er situation?

Om ni som vårdnadshavare kommer överens om att barnet ska vara folkbokförda hos en av er kommer Skatteverket respektera det. Om ni inte kan komma överens blir det en bedömning av Skatteverket om var barnen har sin egentliga hemvist. 

 

Vart barnet är folkbokfört har relevans för en del praktiska frågor i barnets vardag. För de större besluten som rör barnets personliga angelägenheter, t.ex. frågor om skolbyte eller flytt med den ena föräldern, krävs dock båda vårdnadshavarnas samtycke och barnets folkbokföringsadress spelar ingen roll. Folkbokföringsadressen är inte heller relevant vid en eventuell vårdnadstvist, utan domstolen ska då utgå från vad som är bäst för barnet och göra en nogrann helhetsbedömning. (6 kap. 2a § föräldrabalken

 

Min rekommendation till er

Vill ni ha personlig hjälp att utreda hur era barns folkbokföringsadresser kan påverka er rekommenderar jag att ni bokar tid med en jurist hos Familjens Jurist. En erfaren jurist kan identifiera vilka aspekter som är centrala i er situation och hjälpa er att komma fram till en hållbar lösning. 

 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden