Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad ska barnbidraget gå till?

Har föräldrar rätt använda barnbidraget för familjens syfte, såsom inköp för saker till hemmet, ex. mat, möbler som används gemensamt? Kan jag som förmyndare för mina barn skänka en slant av deras barnbidrag till fattiga eller ge som gåva till en släkt i barnens namn?

Rådgivarens svar

2021-03-26

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad ska barnbidraget gå till?

Reglerna om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken. Det framgår dock inte av reglerna i denna vilka kostnader som barnbidraget ska gå till. Barnbidraget är dock ett ekonomiskt stöd till föräldrar och syftar till att ge ett tillskott för de extra utgifter som ett barn innebär. Barnbidraget ska alltså i första hand täcka barnets behov såsom exempelvis kläder och mat.

Det ska också uppmärksammas om att du som förälder har en underhållsskyldighet gentemot dina barn tills dess att de fyllt 18 (föräldrabalken 7 kap 1 §). Denna underhållsskyldighet gäller efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar. Barnet kan göra anspråk på högre standard och därmed större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förmåga är. Mindre inkomster som ett barn kan få av feriearbete och liknande påverkar normalt inte föräldrarnas underhållsskyldighet. Föräldrarnas underhållningsskyldighet kan i vissa fall gälla ända tills barnet fyller 21, men det förutsätter då att barnet studerar i grundskola eller på gymnasiet (föräldrabalken 7 kap 1 §).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det alltså inga lagar kring vad barnbidraget måste gå till. Däremot är du underhållningsskyldig gentemot dina barn och så länge som du behöver barnbidraget för att försörja dina barn så ska barnbidraget gå till dina barn.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden