Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad mer kan jag göra än att ansöka om underhållsstöd?

Vad mer kan jag göra efter att ha ansökt om underhållsstöd när det är svårt att kommunicera med den andra föräldern och jag inte vill vara i kontakt med honom?Rådgivarens svar

2021-05-05

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan redogör jag för relevanta regler och avslutar med en rekommendation. Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB)

Om underhållsbidrag och underhållsstöd

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. 1 § FB och innebär att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn tas också till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner. Underhållsskyldigheten gäller fram tills barnet fyller 18 år, eller så länge barnet går i skolan, dock som längst tills barnet fyller 21 år. Med skola avses grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Om en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med barnet, eller om vårdnaden är gemensam men barnet endast bor med den andra föräldern ska föräldern som barnet inte bor hos fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB) Underhållsbidrag kan fastställas genom avtal men också genom dom. I frågor om underhållsbidrag får vårdnadshavare och förmyndare företräda barnet. Talan tas upp av rätten i den ort där svaranden har sin hemvist, se 7 kap. 12 § FB.

Enligt socialförsäkringsbalken kan underhållsstöd aktualiseras för att säkerställa barns underhåll. Av din fråga framgår att du ansökt om underhållsstöd. Om ansökan var komplett kommer du få ett beslut inom sex veckor. Du kan läsa mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida.

Svårigheter i samarbetet

Föräldrar som har svårt att nå enighet i frågor om vårdnad, umgänge och boende kan få hjälp genom samarbetssamtal, se 6 kap. 18 § FB. Jag vet inte om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad eller inte, men föräldrar som vill få till en ändring av vårdnaden kan avtala om det enligt 6 kap. 6 § FB. Ett sådant avtal är giltigt ifall det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Ifall bara en av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden kan rätten besluta om det, se 6 kap. 5 § FB. Vid bedömningen kommer rätten fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Här vill jag uppmärksamma 6 kap. 2 a § FB som klargör att barnets bästa alltid ska vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Rekommendation

Gällande just underhållsstödet kan du boka ett webbmöte för att få personlig hjälp av en handläggare hos Försäkringskassan. För att ni som föräldrar ska få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge genom ett sådant samarbetssamtal jag nämnde ovan kan du vända dig till familjerätten i din kommun. Jag kan även tipsa om att kontakta en av juristerna här hos Familjens jurist. De kan erbjuda juridisk rådgivning både före och efter ett eventuellt samarbetssamtal, men du kan även vända dig till dem med andra juridiska frågor som rör barn. 

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden