Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad krävs för ensam vårdnad?

Hej. Jag har lämnat in en stämningsansökan om att få ensam vårdnad för min son. Då mamman till sonen tyvärr hamnat väldigt snett efter vårt uppbrott, och numera misstänks för olika saker hos polisen, ej har boende, och ev någon form av droger inblandat, tänker jag att det borde inte finnas några problem att jag kommer få det. Men vill gärna ha lite tips och råd att tänka på i rätten. Dit jag tänker att jag skall gå själv, iaf till första förhandlingen. Det pågår just nu andra utredningen hos soc pga hennes val, och familjerätten har ju hört sig av efter att jag lämnade in stämningen. 
Om det skulle gå igenom, och jag får ensam vårdnad. Har jag då rätt att flytta till ett annat samhälle, utan hennes ev medgivande? ( om det skulle bli aktuellt? )
Tack för svar.  

Rådgivarens svar

2021-03-13

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Ensam vårdnad
Det går inte att exakt säga vad det är för regler och krav som måste vara uppfyllda för att ena föräldern ska få ensam vårdnad. Det är domstolen som bestämmer om ensam vårdnad ska tilldelas ena föräldern, varför en stämningsansökan måste skickas in till tingsrätten. När rätten fattar dom i frågor som rör ensam vårdnad måste den beakta barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barn ska ha rätt till omvårdnad och trygghet av båda sina föräldrar varför rätten eftersträvar delad vårdnad i förstahand. Ensam vårdnad ska dock eftersträvas om det däremot är så att delad vårdnad är till nackdel för barnet.

För att få ensam vårdnad krävs det i princip att den ena föräldern diskvalificerat sig genom att ej medverka eller kanske till och med helt motsätta sig gällande viktiga beslut angående barnen samt att detta beteende då drabbat barnet självt. Våld riktat mot barnet, den andre föräldern eller allvarligt missbruk kan också vara grund för ensam vårdnad.

Vad som kan och inte kan leda till ensam vårdnad är väldigt komplicerat och mitt råd till dig är att inte gå själv, utan kontakta ett ombud som kan representera dig i rätten. Du kan boka tid med de duktiga juristerna på Familjens Jurist så kan de hjälpa dig.

Flytta när man har ensam vårdnad
När en förälder har ensam vårdnad av sitt barn får hen som utgångspunkt flytta utan medgivande av den andra föräldern. Detta framgår ur 6 kap. 11 § föräldrabalken, som stadgar att den som är vårdnadshavare beslutar i frågor om barnets personliga angelägenheter, bland annat var barnet ska bo. Dock är det inte så enkelt när det gäller vårdnaden. Det beror bland annat på hur långt man flyttar och om det försvårar för barnets kontakt med den andra föräldern. Man får nämligen inte sabotera umgängesmöjligheterna för den andre föräldern. Om flytten motiveras av ny tjänst eller dylikt görs en bedömning i varje enskilt fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden