Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad kan man göra om man inte vill följa ett boende- eller umgängesavtal?

Hej, 

För 3 år sedan separerade jag och min dåvarande sambo. Vi har en gemensam son som är 5 år.
Vi har haft en problematisk separation med mycket konflikt.
I augusti i år skrev jag på ett avtal Efter en lång och komplicerad process där min ex-sambo anlitat en advokat för att få sin vilja igenom (huvud punkterna var att förflytta honom till en förskola där hon bor samt reglera umgänget från 50/50 till att han idag spenderar 11/14 nätter hos henne i en 14 dagars period). Då min ex-sambo ville ta detta till en tvist i tingsrätten (detta var något jag ville undvika för att skona alla) så gick gick jag med på att skriva på detta avtalet som utöver de punkter jag nämnt även reglerar hur högtider spenderas etc.

Avtalet trädde i kraft i augusti 2020 men jag märker att 1-2 punkter som jag skrev under inte resulterat i mitt barns bästa. En av de punkterna jag tänker på är följande punkterna:
 
 15. Barnet ska ha rätt att fritt ringa till den förälder han inte är hos två ggr/dag. Detsamma gäller den förälder som inte har barnet hos sig. Den förälder som har barnet hos sig har rätt att hänvisa den andra föräldern att ringa senare samma dag alternativ en dag senare om det är olämpligt att barnet pratar på grund av pågående besök, måltid, sjukdom, nattning eller annan liknande anledning.
En gång i veckan kan även en förälders sambo eller en för barnet bekant partner till en förälder delta i telefonsamtal med barnet. Detta ska meddelas per sms innan och bekräftas av den andra föräldern. 

Det jag framförallt menar Rör det sista stycket där min ex-sambo begränsat umgänget per telefon mellan min son och min nuvarande sambo till endast en telefon kontakt per vecka. Detta har resulterat i att min nuvarande sambo känner sig väldigt exkluderat och kontakten minskar samt att jag märker att min son blir väldigt osäker då jag tror att han känner att hans mamma vakar som en hök i bakgrunden om vad som sägs etc.

Det var så klart dumt av mig att gå med på en sådan punkt i avtalet men jag var emotionellt uppriven i denna nästan 6 månader långa process från att hennes advokat kontaktade mig till att avtalet skrevs på. Jag orkade inte slåss för alla punkter.

Min fråga: jag vill inte längre följa punkt 15. Jag vill att min nuvarande sambo ska fritt prata med med min son. Vad är konsekvensens om jag struntar i denna punkt? Jag anser inte längre att de är för min sons bästa. Jag är numera att ”slåss”
För det i en tvist om det behövs.

Tack ??
 

Rådgivarens svar

2021-02-08

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Utifrån din beskrivning utgår jag från att det är ett boende- eller umgängesavtal gällande er son ni har ingått. Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om vad man kan göra om man inte vill följa ett boende- eller umgängesavtal
Om två vårdnadshavare har ingått ett boende- eller umgängesavtal gällande sitt gemensamma barn, är det avtalet som reglerar vad som gäller. Avtalet är enligt 6 kap. 14 a § och 15 a § föräldrabalken bindande. Detta innebär att föräldrarna rättsligt sett måste följa vad som står i avtalet. Om den ena föräldern avviker från detta, kan den andra föräldern enligt 21 kap. 1 § tredje stycket föräldrabalken väcka talan om verkställighet av avtalet i tingsrätten. Om föräldern fortfarande vägrar att följa avtalet, kan domstolen besluta att förelägga personen vid vite om att fullgöra avtalet. Detta betyder att personen får betala ett belopp i pengar fram tills att den börjar följa avtalet.

Om man som förälder har ingått ett avtal om sitt barn som man inte längre vill följa, finns det en möjlighet att få avtalet ändrat eller upphävt. För att försöka få avtalet ändrat eller upphävt, måste man väcka en talan mot den andra föräldern i tingsrätten. Avgörande för hur domstolen kommer att besluta i frågan är enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken vad som anses vara till barnets bästa.

Er situation
Eftersom du har skrivit under avtalet om er sons boende, är du bunden av detta. Om du avviker från vad som står i avtalet, kan alltså barnets andra förälder ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Det finns dock en möjlighet att få avtalet ändrat eller upphävt, genom att du själv ansöker om detta hos tingsrätten. Det kan vara bra att ta hjälp av en kunnig jurist i en sådan process. Jag kan rekommendera Familjens Jurist, som är experter på familjerätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden