Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad kan man göra när den andra föräldern vägrar att samarbeta?

Hejsan! Barnens pappa vägrar att samarbeta med mig. Har varit hos socialen på samarbetssamtal, men inget där har han följt. Så ringde upp socialen igen å förklara att allt blir bara värre, men han vägrar att ha ett till sammarbetssamtal. Svarar inte när jag ringer eller skickar sms. Ändrar sig hela tiden, ena stunden får dem gå på aktiviter på hans vecka, så då har jag fixat det, sen tar han bort dem i nästa sekund! Försökt med allt, att vi ska sätta oss ner och prata å försöka komma överäns! Han får ha hur mycket kontakt med barnen och prata med dem när han vill, skulle aldrig ta bort det! Så hemskt när man känner sig så maktlös och aldrig kan ha svar till barnen. Barnen är 6 och 8 år. Vad gör jag nu? Mvh 

Rådgivarens svar

2021-02-05

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan finns en redogörelse för generella regler på området som följs av en sammanfattande rekommendation. Regler kring vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att du och barnens pappa har gemensam vårdnad av barnen. 

Utgångspunkten om barnets bästa 
Jag vill börja med att ta upp 6 kap. 2 a § FB som slår fast principen om att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör boende, umgänge och vårdnad av barn. Vad som är barnets bästa måste bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det ska dock fästas särskilt avseende vid risken för övergrepp, att barnet förs bort, hålls kvar eller far illa på annat sätt samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Samarbetssvårigheter 
När föräldrar har problem med samarbetet kan familjerätten erbjuda hjälp för att nå enighet genom samarbetssamtal, se 6 kap. 18 § FB. I din fråga skriver du att ni varit på samarbetssamtal men att det inte hjälpt och att dina barns pappa vägrar ett till samarbetssamtal. Om samarbetssamtal inte är möjligt eller inte leder någon vart kan det vara värt att överväga juridisk process. 

Möjligheten till ensam vårdnad 
Enligt 6 kap. 18 a § FB kan rätten uppdra en medlare att försöka få föräldrar att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnens bästa. Om önskan är att ändra så att vårdnaden blir ensam istället för gemensam klargör 6 kap. 6 § FB att föräldrar som har gemensam vårdnad själva kan avtala om att bara en av dem ska ha vårdnaden av barnen. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden. Eftersom du skriver i frågan att barnens pappa vägrar samarbeta med dig talar det för att det är svårt att lösa vårdnadsfrågan genom avtal. Då finns istället möjlighet att väcka talan om att rätten ska om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 5 § FB. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller inte ska domstolen bland annat fästa vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Rekommendation 
Om en juridisk process är aktuellt skulle jag föreslå att du kontaktar en familjejurist hos Familjens jurist. De kan hjälpa till vid de flesta juridiska frågor som rör barn. Dessutom kan Familjens jurist ge rådgivning både före och efter ett samarbetssamtal, vilket låter som att det kan passa din situation. Du kan boka en tid för ett telefon- eller onlinemöte på Familjens jurists hemsida

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden