Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad har jag för informationsskyldighet till den andra föräldern?

    Måste jag berätta för biologiska pappan som inte träffar barnet pga ett sexuellt övergrepp och har således inte träffats på lite mer än två år. Jag har en sambo sedan snart fyra år tillbaka och vi har fått barn, måste jag informera honom om att barnet blivit storebror? Jag informerar redan om skola, hälsa vilket jag anser är av vikt för honom att veta. Men att jag skaffar barn igen angår väl ändå inte honom ?

    Rådgivarens svar

    2020-12-03

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

    Frågan handlar om vårdnad och det är föräldrabalken (FB) som är tillämplig.

    Informationsskyldighet

    Den bestämmelsen som reglerar informationsskyldigheten i FB är 6 kap 15 § 4 st. Där sägs det att om barnet står under båda föräldrarnas vårdnad och ska umgås med en förälder som den inte bor med, ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. I lagkommentaren framgår det att sådant som föräldern ska upplysa om är t.ex. barnets hälso- och sjukdomstillstånd, barnets skolgång, kompisrelationer och fritidsintressen. Man kan således sammanfatta det som att informationsskyldigheten innefattar sådant som direkt rör barnet och dess mående, och som är av vikt att den andra föräldern tar del av. När det gäller vårdnadsfrågor är utgångspunkten alltid barnets bästa.

    Din situation

    Du skriver att barnet inte har haft något umgänge med pappan på över två år. Även om bestämmelsen om informationsskyldighet tar sikte på situationer där ena föräldern har umgängesrätt, bör vägledning från bestämmelsen kunna tas till den nu aktuella situationen. Min bedömning utifrån vad som framgår av lagen är att du inte har någon skyldighet att berätta att du har fått ett till barn. Även om det såklart påverkar erat gemensamma barn att bli storebror skulle jag inte säga att det är information av sådan karaktär att det kräver den andra förälderns vetskap. Du skriver att du redan informerar om skola, hälsa och annat som är av vikt för pappan att veta. Du uppfyller således den informationsskyldighet som du har enligt lag.  

    Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp i frågan kan jag rekommendera Familjens Jurist som är experter på frågor som rör vårdnad.

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden