Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad händer om umgänget inte funkar?

Vad händer om mamman inte kan eller har möjlighet att lämna barnet för umgänge med pappan?

Rådgivarens svar

2021-01-31

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

I den aktuella frågan är det föräldrabalken som är tillämplig.

Umgängesrätt

Enligt 6 kap 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan se genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, t.ex. via telefon. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.

Vad gäller kostnader i samband med umgänget, t.ex. kostnader för resor till och från den andra föräldern, gäller att huvudansvaret ligger på umgängesföräldern. Den föräldern som barnet bor hos ska dock ta del i kostnaderna för de resor som krävs för umgänget. Detta ska ske efter vad som är skäligt sett till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. I allmänhet bör en förälder som barnet bor hos bara vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I praxis har det sagts att avståndet då ska överstiga 10 mil. En förälder som saknar ekonomiska möjligheter att bidra till resekostnaderna har dock ingen skyldighet att göra det. Reglerna om kostnadsansvaret framgår av 6 kap 15b § FB.

Föräldrarna kan gemensamt avtala om vad som ska gälla angående umgänge. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Den förälder som vill ha umgängesrätt med sitt barn kan även väcka talan om detta i domstol, 6 kap 15a § FB. Även socialnämnden kan väcka talan om umgängesrätt.

Din situation

Du skriver att mamman inte kan eller har möjlighet att lämna barnet för umgänge. Eftersom du inte skriver varför hon inte kan det, kan jag inte ge dig något exakt svar på din fråga. Om det är så att det handlar om ekonomiska hinder, så gäller att det är pappans huvudansvar i det här fallet att stå för kostnaderna som följer av umgänget. En förälder som inte har ekonomiska möjligheter att bidra till kostnaderna har ingen skyldighet att göra det. Gäller det mer praktiska hinder, så som att mamman inte kan köra/resa med barnet till den andra föräldern, så finns det ingen uttrycklig regel om vem som har ansvaret för detta. Utgångspunkten är dock att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Om umgänget inte funkar som det ska kan ni boka in ett möte med familjerätten och se över utformningen av umgänget. Du skulle även kunna väcka talan i domstol om du önskar att domstolen ska fatta ett beslut om umgänget. Om du behöver ytterligare juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera Familjens Jurist som har stor erfarenhet av umgängesfrågor.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om jag missuppfattade något i din fråga är du välkommen att återkomma. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden