Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad händer om ett umgängesavtal inte följs?

 Hej,

 För 3 år sedan separerade jag och min dåvarande sambo. Vi har en gemensam son som är 5 år. Vi har haft en problematisk separation med mycket konflikt. I augusti i år skrev jag på ett avtal Efter en lång och komplicerad process där min ex-sambo anlitat en advokat för att få sin vilja igenom (huvud punkterna var att förflytta honom till en förskola där hon bor samt reglera umgänget från 50/50 till att han idag spenderar 11/14 nätter hos henne i en 14 dagars period). Då min ex-sambo ville ta detta till en tvist i tingsrätten (detta var något jag ville undvika för att skona alla) så gick gick jag med på att skriva på detta avtalet som utöver de punkter jag nämnt även reglerar hur högtider spenderas etc. Avtalet trädde i kraft 1:a augusti 2020 men jag märker att 1-2 punkter som jag skrev under inte resulterat i mitt barns bästa. En av de punkterna jag tänker på är följande punkterna: 15. Barnet ska ha rätt att fritt ringa till den förälder han inte är hos två ggr/dag. Detsamma gäller den förälder som inte har barnet hos sig. Den förälder som har barnet hos sig har rätt att hänvisa den andra föräldern att ringa senare samma dag alternativ en dag senare om det är olämpligt att barnet pratar på grund av pågående besök, måltid, sjukdom, nattning eller annan liknande anledning. En gång i veckan kan även en förälders sambo eller en för barnet bekant partner till en förälder delta i telefonsamtal med barnet. Detta ska meddelas per sms innan och bekräftas av den andra föräldern.
    Det jag framförallt menar Rör det sista stycket där min ex-sambo begränsat umgänget per telefon mellan min son och min nuvarande sambo till endast en telefon kontakt per vecka. Detta har resulterat i att min nuvarande sambo känner sig väldigt exkluderat och kontakten minskar samt att jag märker att min son blir väldigt osäker då jag tror att han känner att hans mamma vakar som en hök i bakgrunden om vad som sägs etc. Det var så klart dumt av mig att gå med på en sådan punkt i avtalet men jag var emotionellt uppriven i denna nästan 6 månader långa process från att hennes advokat kontaktade mig till att avtalet skrevs på.
Jag orkade inte slåss för alla punkter. Min fråga: jag vill inte längre följa punkt 15. Jag vill att min nuvarande sambo ska fritt prata med med min son. Vad är konsekvensens om jag struntar i denna punkt? Jag anser inte längre att de är för min sons bästa. Jag är numera att ”slåss” För det i en tvist om det behövs.

Rådgivarens svar

2021-01-24

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Avtal om umgängesrätt
I 6 kap. 15 § föräldrabalken framgår att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med. För att tillgodose den rätten kan föräldrarna välja att skriva ett umgängesavtal. För att ett sådant avtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken. Socialnämnden bedöma avtalets lämplighet utifrån vad som är bäst för barnet. Om ett umgängesavtal inte har godkänts av socialnämnden anses det inte vara juridiskt bindande.

Vad händer om ett umgängesavtal inte följs
Om ett umgängesavtal har godkänts av socialnämnden anses det dock få samma juridiska rättsverkan som en dom från tingsrätten. Det innebär att om det inte efterföljs kan den part som upplever att den andra inte följer avtalet ansöka om verkställighet hos tingsrätten, 21 kap. 1 § 3 st. föräldrabalken. Det innebär att den parten begär att tingsrätten ska besluta att avtalet ska följas. Det kan göras med hot om vite, vilket innebär att om föräldern inte följer avtalet blir tvungen att betala en summa pegar till staten. Dock kan rätten vägra verkställighet om en verkställighet skulle vara uppenbart verkställigheten är oförenlig med barnets bästa.

Om man inte längre vill följa avtalet
Ett avtal om umgänge grundar sig som alla andra avtal på att parterna är överens. I första hand kan då en förälder som inte längre vill vara bunden av ett umgängesavtal vända sig till den andra föräldern och försöka komma överens om en ändring av avtalet. För ändring av avtalet krävs det att föräldrarna skriver ett nytt avtal i vilket de för sina ändringar och som socialnämnden då måste godkänna (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Om förädlarna inte kan komma överens går det att väcka talan i domstol om ändring i umgänget. Då kommer domstolen ta beslut i enlighet med vad den tycker är barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Din situation
Om avtalet som du och mamman till din son skrev om umgänge godkändes av socialnämnden innebär det att det är juridiskt bindande. Om du då skulle bryta mot det som ni har avtalat om riskerar du att hon ansöker om verkställighet hos tingsrätten, och då kan tingsrätten komma att ta beslut om att du ska följa avtalet, och om du då inte gör det kan du få betala vite.

Om du ändå inte vill följa avtalet finns det då möjligheter för dig att antingen komma överens med henne om att ni ska ändra i avtalet, eller eventuellt väcka en talan i domstol om ni verkligen inte kan enas.

Mitt råd
Om du då vill ändra avtalet kan det vara en bra idé att vända dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Om den andra föräldern går med på det kan ni träffas för ett sådant samtal. Om ni är överens om det kan familjerätten hjälpa er att ändra avtalet om hur umgänget ska se ut framöver.

Kan ni inte enas i samarbetssamtal, alternativt att den andra föräldern inte vill delta i sådana, kan du vända dig till en jurist. En jurist kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till ändring av umgängesavtalet och även kontakta den andra föräldern i ärendet. Det finns alltid en möjlighet att den andra föräldern inte heller vill börja om i domstol utan att ni kan enas med hjälp av en jurist. Vill du kontakta en jurist om att få hjälp med en eventuell avtalsändring eller talan i tingsrätten kan de duktiga juristerna hos Familjens Jurist hjälpa dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden