Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gör man om man inte kan komma överens om barnets umgänge?

Hej. Jag har en son på snart 3 månader med min nuvarande man. ( vi har ansökt om skilsmässa).

När sonen var 3 veckor ville pappan till sonen skiljas.
Vi bodde ihop 1 månad efter det.
Så när sonen var 2 månader så flyttade pappan.

Pappan har på en månad haft umgänge med sonen. Sammanlagt ca 7 timmar.

( 3.5 timme.
1.5 timme.
1.45 timme)

Jag har erbjudit umgänge minst 3 dagar i veckan, dag tid. Men absolut oftare om pappan vill.

Nu vill pappan from mars ha övernattning. Alltså när sonen är 4 månader.

Jag tycker att sonen är för liten för övernattning hos pappan.. och vill att dom bygger upp en relation till varandra först.

Jag har ringt kommunen om sammarbetssamtal. Men pappan vägrar gå dit. För han tycker att det inte finns något att diskutera. From mars ska han ha övernattning.

Hur ska jag ställa mig till detta?
Kan jag neka?
Eller måste jag acceptera och släppa iväg sonen på övernattning när han bara kommer vara 4 månader då?

Mitt erbjudande om 3 dagars umgänge i veckan har alltså inte dugit. För han säger att han ej har tid att träffa honom efter jobbet. ( han slutar 16)

Rådgivarens svar

2018-02-28

Hej och stort tack för din fråga!

Barns umgänge och barnets bästa

I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara utgångspunkten, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Den principen innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Vid t.ex. förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som skulle kunna vara dåliga för barnet. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

Om föräldrarna inte kan komma överens om umgänget med barnet kan de även vända sig till kommunen för att få delta i samarbetssamtal. Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende utan att barnet ska hamna i kläm, se 6 kap. 18 § FB. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till rätten, vilket oftast ligger i barnets intresse. För att ett samarbetssamtal ska vara ett alternativ krävs det att båda vårdnadshavarna samtycker till det.

Sammanfattning och råd

När två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn måste beslut som rör barnets vårdnad, umgänge eller boende fattas gemensamt. Frågan i ditt fall är alltså om din sons rätt att umgås med sin pappa med övernattning trots att han fortfarande är väldigt liten. Eftersom ni som föräldrar inte längre kommer bo tillsammans måste ett beslut tas om din sons umgänge med pappan. Det är upp till er att bestämma hur sonen ska bo och hur umgänget ska se ut. Jag förstår att det kan kännas jobbigt att lämna ifrån sig sin son när han är så liten, men det finns ingenting juridiskt som utgör ett hinder mot det.

Mitt råd till dig är att du och pappan fortsätter ha ett samtal om detta, kanske kan ni komma fram till en lösning som känns bra för er båda eller i vart fall kompromissa på något sätt och mötas på mitten. Detta är det bästa alternativet för alla, men också det svåraste, det är inte alltid lätt att komma överens. Du nämner även att du försökt få till samarbetssamtal via kommunen, jag tycker du ska fortsätta försöka få med din man på detta. Det kan vara skönt att få lite hjälp med att komma överens utan att blanda in domstol.

En sista utväg om ni inte kan komma överens är att du vänder dig till domstolen som då kan fatta ett beslut om din sons umgänge. I så fall kommer du få en dom på exakt hur umgänget för din son ska se ut. Domstolen kommer i så fall att beakta de faktorer som jag beskrivit här ovanför, allt för att beslutet ska bli det bästa för din son. Det är svårt att säga vad utfallet i så fall skulle bli, eftersom en helhetsbedömning sker från fall till fall.

Jag hoppas att du har fått lite vägledning i frågan. Vill du ha mer hjälp kan du alltid boka en tid med någon av våra duktiga jurister, det gör du enkelt via den här länken. Detta är svåra frågor som ofta saknar enkla svar, tveka inte att höra av dig igen med ytterligare frågetecken. Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden