Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gör man om en förälder vägrar att skriva ett umgängesavtal?

    Hej! Jag har två barn 8 respektive 6 år. De bor växelvis boende (varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin pappa). Gemensam vårdnad. Vi har varit separerade i drygt 4 år. Vi har flertalet vändor varit hos familjerätten för samarbetssamtal, varit i kontakt med socialen och även med jurister. Jag har försökt få igenom ett umgängesavtal med 50% på allt men han vägrar. Han vill att allt skall vara flexibelt, att han skall kunna hämta på min vecka mm... Fråga: Har mitt ex rätt att träffa barnen den veckan de är hos mig? Alltså komma hit och umgås med barnen? Kan jag neka det? Fråga: Kan mitt ex kräva av mig att jag skickar med eller att han hämtar ex fotbollsskor, jackor och andra skor här när barnen är hos honom, då han ej vill köpa sånt till barnen för han anser att man ej har dubbelt av det. (vi har halva barnbidragen var). Han har vid flera tillfällen nekat mig barnen, trots min dag att hämta. Hämtat på min vecka, fast jag sagt nej. Umgängessabotage i mina ögon. Går det att dömas för det, trots vi ej har något skriftligt avtal? Vi har inget skriftligt på att vi har varannan vecka, utan detta är enbart en muntlig överenskommelse.

    Rådgivarens svar

    2020-12-05

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Umgängesrätt

    Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB. Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB och där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

    Umgängesavtal

    Föräldrarna kan träffa ett umgängesavtal, vilket är ett bra sätt för föräldrarna att komma överens om vilka dagar och tider umgänget ska utövas på. För att ett umgängesavtal ska gälla ska det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. I ditt fall har ni ett muntligt umgängesavtal och detta avtal är inte giltigt, eftersom det måste vara skriftligt.

    Umgängessabotage

    Det kan bli fråga om umgängessabotage om den ena föräldern medvetet försöker att förhindra umgänget. För att göra sig skyldig till umgängessabotage krävs det ett giltigt umgängesavtal. Det går därför inte att dömas för umgängessabotage om avtalet är muntligt.

    Om en förälder vägrar att skriva umgängesavtal

    Om föräldrarna inte kan komma överens om ett umgängesavtal kan någon av föräldrarna ansöka om stämning i domstolen. Då kallar tingsrätten till ett möte som kallas muntlig förberedelse. Syftet med mötet är att föräldrarna ska få berätta för domaren vad de tycker är bäst för barnet. Ibland kan det hända att föräldrarna kommer överens under mötet. Då kan tingsrätten besluta i enlighet med vad föräldrarna har kommit överens om. Om föräldrarna inte kommer överens kan tingsrätten fatta ett interimistiskt beslut, det vill säga ett beslut som ska gälla under tiden som tvisten pågår. Tingsrätten kallar slutligen till en huvudförhandling om föräldrarna inte kommer överens under den muntliga förberedelsen. Tingsrätten kommer att meddela en dom under huvudförhandlingen.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis kan du ansöka om stämning i domstolen. Jag rekommenderar dock att ni försöker att komma överens på egen hand. Att driva en process i domstolen kan vara kostsamt.

    Om du vill gå vidare med detta ärende så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist som kan agera ombud för dig. Juristen kommer hjälpa dig att se över ditt rättsskydd och se vilka kostnader som täcks av din hemförsäkring.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden