Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gäller vid umgängesrätt?

Hej! Jag undrar om jag har en skyldighet att lämna över mitt nyfödda barn som jag ammar till barnets pappa som jag har gemensam vårdnad med. Ifall jag inte är tvungen att göra det kommer han begära att hela hans stora familj kommer och besöker barnet här i min lilla lägenhet. Jag har inga problem med att han ensam kommer och ser barnet men har hans familj någon laglig rätt att se den. Sen är vi även under en pandemi just nu som gör mig mycket mer kritisk till att mitt barn träffar mycket folk speciellt när den är så liten. Jag vill bara tillägga att den här familjen har ingen hänsyn till att jag precis fött barn och lider av smärtor som gör att jag blir hemmasittande, så jag undrar bara vilka lagliga rättigheter jag har.

Rådgivarens svar

2021-03-23

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Barnets bästa

Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB.

Umgängesrätt

Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB. I bestämmelsen anges att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Föräldrarna kan träffa ett umgängesavtal, vilket är ett bra sätt för föräldrarna att komma överens om vilka dagar och tider umgänget ska utövas på. För att ett umgängesavtal ska gälla ska det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet.

I ditt fall och rekommendation

I ditt fall har pappan rätt till umgänge med sitt barn. Pappans familj har däremot inte någon laglig rätt till umgänge med barnet utan det får föräldrarna bestämma om. Jag kan inte exakt svara på hur umgänget ska se ut i ditt fall, eftersom det görs en bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Det kan vara bra att skriva ett umgängesavtal så att barnet träffar pappan på bestämda dagar och tider. Som nämndes ovan behöver umgängesavtalet godkännas av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Ni kan få hjälp med att skriva ett umgängesavtal hos familjerätten i er kommun.

Om du har ytterligare funderingar kan du kontakta oss igen eller boka en tid med någon av juristerna på Familjens Jurist

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden