Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gäller vid gemensam vårdnad med växelvist boende?

Hej! Min sambo har en dotter med en annan kvinna. Han skrev på ett papper om godkännande till flytt till annan stad för några år sedan då mamman hade träffat någon annan där. Det resulterade i att han bara har dottern varannan helg. Nu har mamman gjort slut med den nya killen och då dom har ett gemensamt barn bor hon kvar i den staden. Nu kräver hon att min sambo måste byta helg för att det ska passa henne bättre då hennes nya "ex" inte vill byta vecka med deras gemensamma, men det innebär att vårat liv vi har haft i några år måste ändras vilket vi inte vill. Min fråga är nu då, kan hon verkligen kräva det av min sambo? Det borde ju vara något mellan hennes nya ex och inte min sambos problem?

Rådgivarens svar

2021-02-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag utgår ifrån att föräldrarna har gemensam vårdnad med växelvist boende när jag besvarar frågan nedan.

Barnets bästa

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Inom familjerätt finns det en grundläggande princip, principen om barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Den gäller både för domstolen och för socialnämnden. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja ju äldre barnet blir. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Gemensam vårdnad med växelvist boende

Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Med växelvist boende menas att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det innebär att barnet oftast är folkbokfört hos den ena föräldern men spenderar lika mycket tid med båda föräldrarna. Om föräldrarna inte kommer överens kan de ta hjälp hos familjerätten i kommunen. Där kan föräldrarna få hjälp med att nå en lösning och det kan även vara bra att reglera överenskommelsen kring barnet i ett avtal. Det förhållandet att samarbetet fungerar så dåligt att barnen drabbas negativt av det kan alltså tala emot att vårdnaden bör vara gemensam. Då kan någon av föräldrarna ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för barnet.

I ditt fall och rekommendation

Din sambo och barnets mamma behöver komma överens i frågor som rör dottern. Vid gemensam vårdnad behöver föräldrarna samarbeta, vilket betyder att en förälder som utgångspunkt inte kan bestämma själv. Om föräldrarna inte kan komma överens rekommenderar jag att de kontaktar familjerätten i kommunen. Familjerätten kan hjälpa föräldrarna med att upprätta ett bindande avtal där det regleras när dottern ska bo med eller träffa respektive förälder.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. På Familjens Jurist arbetar jurister med kunskap och erfarenhet inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden