Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gäller kring arv vid adoption?

Hej
Jag har ett ( bonusbarn ) som nu är 21 år och jag har funderingar på att adoptera henne, jag har funnits i hennes liv sedan födseln. Jag adopterar henne mestadels för att hon på något vis känner utanförskap gent mot dom andra 2 barnen jag har.
Jag läste lite lagtext på Domstol.se där mitt bonusbarns mamma fick se att hennes arvsrätt upphörde om jag skulle adoptera.
Jag skulle behöva få lite rätsida på detta hur allt förhåller sig i denna fråga?

MVH

Rådgivarens svar

2021-03-30

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller enligt lag. Din fråga handlar om vad som händer med arv vid en adoption. Frågan regleras i föräldrabalken.

Arv vid adoption
Vid en adoption upphör ett barns rättsliga band till dennes biologiska föräldrar. Detta framgår av föräldrabalken 4 kap. 21 §. Efter en adoption anses barnet vara adoptivförälderns barn, och inte längre barn till sina biologiska föräldrar. Att det rättsliga förhållandet till de biologiska föräldrarna upphör, innebär att lag som ger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på barnet och dennes adoptivförälder. Barnet förlorar därmed arvsrätten efter sina biologiska föräldrar och ärver istället adoptivföräldrarna och deras släktningar.

Av samma bestämmelse framgår det dock att det finns en situation då det rättsliga bandet till en förälder inte upphör på grund av adoption. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska barnet anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Det rättsliga bandet till den ena biologiska föräldern består därför. Det gäller alltså för så kallade styvbarnsadoptioner. Sådana får ske med den andra makens eller sambons samtycke, enligt föräldrabalken 4 kap. 6 § 2 st.

Allmänt om adoption av vuxen
Adoption av vuxna får för övrigt endast ske om det finns särskild anledning samt är lämpligt, enligt föräldrabalken 4 kap. 4 §. Vid denna bedömning beaktas det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och den som eventuellt ska adopteras. Särskild hänsyn tas till om den som vill adoptera har uppfostrat den som eventuellt ska adopteras eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder.

Er situation
Om ditt bonusbarns mamma även är din sambo eller maka och du genomför en så kallad styvbarnsadoption, så kommer bonusbarnet fortfarande att kunna ärva henne och tvärtom. Om så inte är fallet och en adoption genomförs så upphör det rättsliga bandet till båda den adopterades tidigare föräldrar och i så fall så kommer de inte att kunna ärva varandra.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden