Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gäller för underhållsbidrag vid växelvist boende?

    Hej! Jag har läst denna frågeställning https://juridiktillalla.se/fraga/2017-11-07-underhallsbidrag-vid-delad-vardnad. Jag sitter i samma sits. Mitt ex tjänar mer än dubbelt som mig och vägrar att betala ex försäkringar, vinterkläder, skor mm. Han tog vid separationen ut alla barnens sparade pengar och satte in på nåt konto hos sig som jag inte har insyn i. Det rör sig om ca 120.000 kr. Vi har provat samarbetssamtal men nu vägrar han dem med då han inte vill betala nåt till mej. Hur går jag vidare med detta? Han hotar mej ofta och jag är rädd för honom. Barnen vill dessutom bo mer hos mej.

    Rådgivarens svar

    2020-09-30

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmänt om underhållsbidrag

    Reglerna om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. Bidraget ska täcka barnets boende, mat och fritidsintressen. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § 2 st. FB.

    Underhållsbidrag vid växelvist boende

    Vid växelvist boende fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos varje förälder. Som huvudregel utgår inget underhållsbidrag vid växelvist boende. Om en av föräldrarna försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige föräldern att betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap. 6 § FB. I NJA 2013 s. 955 konstaterade Högsta domstolen att paragrafen kan tillämpas vid växelvist boende om en förälder försummar sin underhållsskyldighet. I avgörandet uttalade domstolen vidare att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Den förälder som har bättre ekonomi kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern som inte har en lika bra ekonomi.

    Olaga hot

    Den som hotar någon kan göra sig skyldig till brottet olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken. I bestämmelsen anges att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid gör sig skyldig till olaga hot.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis kan du ha rätt till underhållsbidrag trots att barnet bor växelvist. För att få vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du tar kontakt med Försäkringskassan. Du kan läsa mer om underhållsbidrag på Försäkringskassans hemsida. Det kan vara bra att kontakta en jurist för mer rådgivning. På Familjens Jurist arbetar jurister med stor kunskap inom familjerätt. Du kan boka en tid på hemsidan eller via telefon. Du kan göra en polisanmälan när det gäller hoten.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden