Hoppa till innehållet
Familj & barn

Utlandsresa med barn utan samtycke vid gemensam vårdnad

Hej Juridik till alla,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår 4-åriga dotter som bor hos mig. Jag undrar om jag måste ha samtycke från mitt ex för att ta med mig dottern på en utlandsresa som jag planerat att göra under min semester i Augusti?

Tacksam för snabbt svar! 

Rådgivarens svar

2017-07-10

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Vårdnadsfrågor regleras i 6 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB) och nedan följer en kortare redogörelse om vad som gäller vid gemensam vårdnad.

Gemensam vårdnad och boendeförälderns rätt att besluta om barnets dagliga omsorg
Gemensam vårdnad innebär som utgångspunkt att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter, vilket framgår av FB 6:13 st. 1 (med hänvisningar). Detta innebär alltså att ena föräldern inte ska kunna resa utomlands med barnet utan den andre förälderns samtycke.

I vissa situationer finns det dock möjlighet för en förälder med gemensam vårdnad att ensamt fatta beslut i frågor som rör barnet, men det förutsätter att den andre vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller av annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller till nackdel för barnet (FB 6:13 st. 2). Av stycket framgår även indirekt att boendeföräldern har rätt att fatta vissa beslut ensam, exempelvis sådana beslut som rör barnets dagliga omsorg. Beslut om att ta med barnet på en kortare utlandsresa anses generellt falla under beslut som hänför sig till den dagliga omsorgen. Beslutet får dock inte vara till men för barnets bästa, vilket en kortare utlandsresa vanligtvis inte är. Om det istället är fråga om en längre utlandsresa bör det krävas att båda vårdnadshavarna är överens. Det saknas emellertid en tydlig gräns för vad som anses vara en kortare respektive längre resa och om osäkerhet kring resans längd uppstår vore det bästa om du och ditt ex faktiskt kunde komma överens.

Passansökan
Något som skulle kunna bli problematiskt är om din dotter saknar pass eller nationellt id-kort. Det krävs att ditt ex antingen är närvarande vid passansökan eller ger sitt skriftliga medgivande för att du ska kunna ansöka om pass för din dotter. Mer om detta kan du läsa HÄR.

Sammanfattning
Du som boendeförälder har alltså rätt att resa med din dotter utan samtycke från ditt ex om det rör sig om en kortare semesterresa, så länge resan inte är till men för barnets bästa. Du bör dock informera ditt ex om resan och dess omfattning i god tid innan resan äger rum. Eftersom du ska resa utomlands och ifall din dotter saknar pass eller nationellt id-kort skulle ditt ex kunna sätta stopp för dina resplaner genom att vägra att ge sitt skriftliga medgivande till er dotters passansökan, vilket är ett krav då ni har gemensam vårdnad. Det absolut bästa vore således om du kunde prata med ditt ex och att ni gemensamt kunde komma till en samförståndslösning kring utlandsresan.

 

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar, 
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden