Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Upplysningsplikt vid gemensam vårdnad?

    Hej,
    Jag och barnens pappa har nu varit separerade i 4 år. Barnen är 13 och 10 år gamla. Vi har ett beslut via tingsrätten om gemensam vårdnad och varannan vecka.
    Jag har nu fått veta via sociala medier att pappan ska sälja huset och ska flytta till lägenhet här i samma kommun. Men har då pappan ingen skyldighet att berätta detta för mig att det skall bli en förändring i barnens liv och boende hos honom?
    Ja ifrågasatt pappan och fick till svar att ja har inget med hans liv eller beslut att göra. Något mer om flytten fick ja inte veta. Båda barnen är skrivna hos mig (mamma).

    Rådgivarens svar

    2019-02-08

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Regler om vårdnad och barns boende finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

    Relevanta bestämmelser i föräldrabalken
    I 6 kap FB finns regler om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten i frågor som gäller barnet är alltid att barnets bästa ska vara avgörande, vilket framgår av 6 kap 2a §. I 1 § anges att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Av 2 § framgår att barnets vårdnadshavare har ansvaret för barnets personliga förhållanden och att de behov som anges i 1 § blir tillgodosedda. Enligt 11 § har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans fatta beslut och utöva vårdnaden. I takt med att barnet blir äldre ska barnets egen vilja beaktas mer och mer.

    Upplysningsplikt?
    Någon uttrycklig upplysningsplikt mellan föräldrar med gemensam vårdnad återfinns inte i FB. Bägge vårdnadshavare har dock, som tidigare nämnt, rätt (och skyldighet) att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

    Som redogjorts för ovan gäller, när föräldrarna har gemensam vårdnad, att beslut om barnets personliga angelägenheter ska fattas av föräldrarna gemensamt. Det är därför viktigt att föräldrarna är villiga att samarbeta till förmån för barnets bästa. Om en förälder visar ovilja eller oförmåga att samarbeta kan det anses bättre för barnet att bo hos den andra, mer samarbetsvilliga föräldern.

    Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns ingen regel i FB som uttryckligen kräver att dina barns pappa informerar dig om vad som händer under de veckor som barnen bor hos honom. Däremot torde det falla inom ramen för gemensam vårdnad att upplysa den andra vårdnadshavaren om barnens förändrade boendesituation.
     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just vårdnad och boende.

    Lycka till!
    Vänliga hälsningar,

    Hanna

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden