Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsstöd och möjlighet till avdrag

    Hej!

    Jag och barnens mor är separerade och bor i två skilda kommuner.
    Jag gick med på att skriva båda våra pojkar hos henne när vi flyttade isär, jag ville inte att barnen skulle slitas emellan oss.
    Barnens mor är alltid intresserad av pengar och tyckte att jag kunde betala 4000:- direkt till henne varje månad eftersom det är så dyrt med barn, detta gick jag inte med på, utan jag föreslog en summa på runt 2000:-

    Nu har hon ansökt om underhållstöd via försäkringskassan, och jag ska betala fullt belopp.
    Jag ansökte om nettoavdrag, eftersom försäkringskassan "utgår" ifrån att jag inte har barnen mer än 30 dagar, så kan dom väl inte göra?
    Måste dom inte undersöka detta innan?

    Jag har barnen minst 108 dagar per år + sommarsemester och halva loven.
    Jag har barnen fredag, lördag, söndag och lämnar dom på måndag.
    Två av tre helger ser ut på det här viset.
    Barnens mor har dom veckodagar och en av tre helger i månaden.

    Försäkringskassan anser att jag behöver bevisa att jag har barnen mer än 30 dagar om året, är detta verkligen rätt eller kan jag göra något?

    Jag har varit i kontakt med hennes kommuns familjerätt, och dom kommer kontakta oss när det finns tid för att skriva ett juridiskt bindande avtal.

    Ska jag vända mig till tingsrätten annars?


    Tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2020-03-11

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Din fråga avser underhållsstöd och jag kommer därför börja med en generell redogörelse rörande underhållsstöd för att sedan gå närmare in på din specifika situation.

    Skyldighet att betala underhållsbidrag

    En förälder som inte har vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet är skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget storlek ska föräldrarna bestämma tillsammans bestämma genom avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens kan underhållsbidragets storlek fastställas av domstol (7 kap 2 § föräldrabalken).

    Vad innebär underhållstöd?

    Underhållsstöd är ett stöd i form av pengar som en förälder kan ansöka om när den andra föräldern inte lever tillsammans med barnen och inte heller betalar underhållsbidrag. Underhållsstöd erhålls när föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag eller när ena föräldern inte kan betala.

    Det krävs för underhållsstöd att den förälder som inte lever tillsammans med barnen antingen inte betalar underhålls alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid.

    Hur beräknas underhållsstödet?

    Underhållsstödets belopp varierar beroende på barnets ålder. Men exempelvis motsvarar underhållsstödet för barn upp till 11 år 1573kr/mån.

    Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så betalar försäkringskassan ett utfyllnadsbelopp så att tidigare angivna belopp kan nås.

    Betalning till försäkringskassan

    När den ena föräldern får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till försäkringskassan (17 kap 2 § socialförsäkringsbalken).

    Om det efter en period visar sig att den ena föräldern kan betala hela beloppet, prövas det om skäl fortfarande finns att försäkringskassan betalar underhållsstödet eller om den andra föräldern ska betala underhållsbidrag direkt till den förälder som lever tillsammans med barnen (18 kap 9a § socialförsäkringsbalken).

    Avdrag på underhållsstödet

    När barnet vistas hos den förälder som betalar underhåll medför det extra kostnader för mat mm för den föräldern. Samtidigt får föräldern, som barnet i vanliga fall bor med, minskade kostnader. Den förälder som betalar underhåll kan då begära nettoberäkning (avdrag) på underhållsstödet. När en förälder har begärt nettoberäkning och fått ett beslut kommer föräldern att få ett stående avdrag på det beloppet som ska betalas. Den andra föräldern får motsvarande avdrag på underhållsstödet. Det ska då i dom eller avtal om underhållsbidrag bestämmas att barnet ska vistas hos den bidragsskyldige föräldern under sammanlagt minst 30 hela dygn per kalenderår som även ska godkännas av socialnämnden. Underhållsstödet ska då minskas med det belopp som den bidragsskyldige föräldern får göra avdrag med, 1/40 av det månatliga återbetalningsbeloppet för varje helt dygn som vistelsen varar.

    (18 kap 29 § socialförsäkringsbalken)

    Er situation

    Utifrån din fråga förstår jag det som att du tidigare har betalat underhållsbidrag motsvarande 2000kr/mån. Försäkringskassans belopp är beräknat per barn, enligt frågan förstår jag det som att du har fler än ett barn varav det underhållsbidrag du betalar nu inte når upp till försäkringskassans belopp. Som ovan nämnt ska underhållsstöd betalas från försäkringskassan när den förälder som inte lever med barnen betalar ett lägre belopp än underhållsstödet, vilket verkar vara uppfyllt i ditt fall.

    Vad avser avdrag så ska du få göra avdrag för den tid då barnen vistas hos dig. Det är upp till dig att göra begäran om avdrag samt visa att barnen tillfälligt har bott hos dig den tid som du hävdar.

    Rekommendation

    Min rekommendation till dig är att göra en begäran om nettoberäkning av underhållsstöd så att du kan få avdrag på underhållsstödet för den tid då barnen vistas hos dig, vilket går att finna på försäkringskassans hemsida..

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden