Hoppa till innehållet
Familj & barn

Underhållsskyldighet efter att barnet har fyllt 18 år

Min son har fyllt 18 år. Han går sista året på gymnasiet.  Sonen bor till större delen hos sin mamma. Pappan har tidigare betalat 1229:- i underhåll. Nu vägrar han betala fortsatt underhållsstöd via försäkringskassan som skett tidigare. Han har övertalat sonen att betala det som behövs när han är hos sin pappa vilket inte bidragit till något nu de sista månaderna. Sonen vågar inte säga emot sin pappa o får därmed inte rätt till sitt umgängesstöd. Vad gäller? Hur ska man kunna hjälpa honom?

Rådgivarens svar

2017-09-01

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga!

En förälder är underhållsskyldig gentemot sitt barn. Regler om underhållningsskyldighet finns i 7 kap föräldrabalken. Det finns både underhållsbidrag som betalas av en förälder och underhållsstöd som betalas av Försäkringskassan då en förälder inte betalar underhållsbidraget. Umgängesstöd är ett bevakat umgänge som hjälper barn och deras föräldrar tillfälligt att umgås med varandra. Utifrån din fråga antar jag att det är underhållsbidrag och underhållstöd som är aktuellt. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller på området och vad som gäller i just din situation. 

Underhållsbidrag
En förälders underhållsskyldighet genomförs i form av underhållsbidrag. Underhållsbidrag ska som regel betalas av en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, se 7 kap 2 § föräldrabalken. Underhållsbidraget bestäms med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se 7 kap 1 § föräldrabalken. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad, t.ex. kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsskyldigheten pågår så länge barnet går i skolan, dock som längst till dess att barnet fyller 21 år.

Underhållsstöd
När en förälder som egentligen är skyldig att betala underhållsbidrag inte gör det kan man ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om du har vårdnaden om barnet, du och den andra föräldern inte bor ihop, den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller tillräckligt med underhållsbidrag, barnet är folkbokfört hos dig och ni bor i Sverige. Underhållsstöd ges när barnet är under 18 år, dock kan barn över 18 år få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år, förutsatt att de går i skolan. Om den andra föräldern inte betalar något underhållsbidrag kan du för nuvarande få 1573 kr underhållsstöd i månaden. Om den andra föräldern betalar för lite underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan så att du totalt får 1 573 kronor per månad. När du får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Vad gäller i din situation?
Eftersom din son är 18 år men går i skolan föreligger fortfarande en underhållsskyldighet för den förälder som inte varaktigt bor med barnet. Du skriver att barnet till större del bor hos mamman vilket betyder att pappan ska betala underhåll. Pappan kan alltså inte begära att sonen ska stå för sina egna kostnader när han bor där. Om er son bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar föreligger ett växelvist boende. I vanliga fall behöver en förälder inte betala underhållsbidrag till den andra föräldern vid växelvist boende. Men, om en förälder har mycket högre inkomst än den andra kan dock den föräldern undantagsvis behöva betala underhållsbidrag.

Du skriver att pappan tidigare har betalat 1229:- i underhåll och att han nu vägrar han betala fortsatt underhållsstöd via försäkringskassan som skett tidigare. Jag kan inte utifrån din fråga tolka om det är underhållsbidrag från pappan du har fått eller underhållsstöd från Försäkringskassan. I vilket fall som helst är pappan skyldig att betala underhållsbidrag. Om han inte gör det kan du ansöka om underhållstöd hos Försäkringskassan.

Hur kan du gå vidare?
Prata med pappan till sonen och förklara att han enligt lag är skyldig att betala underhållsbidrag så länge barnet går i skolan och som längst till dess att han fyller 21 år. Det kan vara bra att upprätta ett skriftligt avtal som reglerar underhållet. Går han inte med på det kan du ansöka om underhållsstöd, klicka HÄR för att läsa mer om hur du ansöker. Om ni inte kommer överens kan även en domstol fastställa hur mycket underhållsbidrag som ska betalas. 

Om du behöver hjälp av en jurist för att skriva ett avtal om underhåll eller för att väcka talan i domstol om underhåll är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist. 

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Bästa hälsningar,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden