Hoppa till innehållet
Familj & barn

Underhållsbidrag vid delad vårdnad

Hej,
Jag undrar vad som gäller ifall föräldrar har delad vårdnad om barn som separerade och den andre förälderna tjänar mycket mer. Har den föräldern som tjänar mindre (säg hälften så lite) rätt att få ekonomiskt stöd av den andre föräldern? Vilka premisser bör i sådana fall gälla? 
 

Rådgivarens svar

2017-11-07

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Underhållsbidrag

Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sina barn, vilket följer av sjunde kapitlet föräldrabalken (FB). I vissa fall ska denna underhållsskyldighet fullgöras genom att föräldern betalar underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidrag ska betalas enligt 7:2 FB om något av följande kriterier är uppfyllda:

  1. Föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor varaktigt med barnet
  2. Föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt med den andra föräldern

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Det finns även en annan bestämmelse, i 7:6 FB, som kan leda till att förälder blir skyldig att betala underhållsbidrag. Paragrafen säger att även den förälder, som inte uppfyller kriterierna i 7:2 FB, ska betala underhållsbidrag om den ”försummar sin underhållsskyldighet”. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2013 s. 955 uttryckt att förälder kan vara skyldig att betala underhållningsbidrag även när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Den förälder som har större ekonomiskt utrymme än den andre ska betala underhållsbidrag så att barnet lever på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, även under den tiden som barnet bor hos den andre föräldern. Om det är som i ditt exempel att den ena föräldern tjänar dubbelt så mycket som den andra kan det finnas anledning att anta att barnets levnadsstandard skiljer sig åt så pass mycket i de olika hemmen att underhållsbidrag bör betalas ut av den förälder som har det bättre ställt ekonomiskt.

Det kan alltså bli aktuellt med underhållsbidrag vid delad vårdnad både när barnet bor varaktigt hos den ena föräldern och när barnet bor växelvis med båda föräldrarna.

Att beräkna underhållsbidrag

Underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller genom dom. För att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag när barnet bor mestadels hos den ena föräldern kan det här verktyget från Försäkringskassan vara till hjälp, där finns även en avtalsmall som kan användas för att upprätta ett bindande avtal om underhållsbidrag. Något liknande verktyg finns inte för den situationen att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna (växelvist boende), då kan det vara bra att ta kontakt med Försäkringskassan för att få ytterligare information.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden