Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag retroaktivt när barnet haft växelvist boende hos föräldrarna?

    Hej har ställt frågan tidigare men det verkar som om jag glömt att bekräfta frågan, hittar i varje fall inget svar och det har gått 14 dagar nu.
    Jag undrar om det går att få underhållsbidrag retroaktivt vid gemensam vårdnad och 50/50 i boende trots att barnet innevarande år 2018 enbart bott hos sin mor.
    2017 modern en beskattningsbar förvärvsinkomst på 494.000 överskott av kapital 50.000 jag hade 169.000 i beskattningsbar förvärvsinkomst och underskott av kapital på 4.000.
    2016 modern 475.000 i beskattningsbar förvärvsinkomst 22.000 i överskott av kapital, jag hade 229.000 i beskattningsbar förvärvsinkomst och 1.400 i överskott av kapital.
    2015 moderns beskattningsbara förvärvsinkomst 444.000 hennes överskott av kapital 39.500 min beskattningsbara förvärvsinkomst var 136.400 och mitt överskott av kapital (inkl. försäljning av sommarstuga) 158.500.
    2014 moderns beskattningsbara förvärvsinkomst 443.700 överskott av kapital 71.200 min beskattningsbara förvärvsinkomst 147.100 mitt överskott av kapital 1839.
    Modern bor i bostadsrätt tillsammans med en sambo och har en månadsavgift på ca: 4.000 jag i hyresrätt ensam med en hyra på 7.000.
    Pratade som hastigast med en juriststudent som påstod att det var omöjligt p.g.a. att barnet(fyller 18 i år 2018) inte bott hos mig sedan 6/1 i år men studenten frågade inte ens om storleken på skillnaden i beskattningsbar förvärvsinkomst.
    Jag förstår inte logiken om det skulle ha gått bra 5/1 och kanske 6/2 då ingen mer än möjligtvis barnet visste hur länge avståndstagande från mig skulle vara men nu i slutet på Oktober så ska det inte gå.
    Jag har ju fått ta av sparkapitalet för spelkonsoler/kläder/datorköp m.m. för att ge barnet en hyfsat likvärdig boende situation som hos sin mor under den tid det var 50/50 i boende (från separationen 1/1 2002 till 6/1 2018).
    Anledningen till att jag inte drivit frågan tidigare är att jag velat hålla nere konfliktytan mot modern, då hon vägrade dela barnbidraget tidigare när hon ensam kunde avgöra om barnbidraget skulle delas så var jag rädd för "total härdsmälta" i det lilla samarbete vi då hade, för att det inte ska påverka barnet negativt men nu när hon gått till FK för underhållsstöd, vilket hon har all rätt till och jag vill bidra efter förmåga, och barnet dels snart är myndigt och dels har av någon för mig outgrundlig anledning tagit totalt avstånd från mig så kan det inte bli sämre för min del så då är jag beredd att ta konflikten nu.

    Rådgivarens svar

    2018-11-18

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. I ditt fall är det 7 kap. föräldrabalken (nedan förkortad FB) om underhållsskyldighet som blir aktuell.

    Föräldrarnas underhållsskyldighet

    Enligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men om barnet går i skolan efter sin 18-årsdag, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår (dvs. så länge som barnet går i gymnasiet).

    Ibland kan en förälder få betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet enligt 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag ska betalas om barnet varaktigt bor med bara en av föräldrar. I sådana fall betalas underhållsbidraget av den föräldern som inte bor med barnet. Slutsatsen är därmed att om barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna behöver ingen av dem betala underhåll.

    Men ett undantag gäller om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra föräldern. Skälet till detta är att barnet ska ha rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den nivå som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har. Vad som är en mycket högre inkomst förklaras inte i lagen men detta kan man ta reda genom att kontakta Försäkringskassan.

    En förälder kan ansöka om underhållsbidrag retroaktivt så länge det inte är oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Men Högsta domstolen har nämnt att en sådan ansökan kan endast gå 3 år tillbaka i tiden, om inte föräldrarna kommer överens om något annat.

    Hur ser dina möjligheter ut till att få underhållsbidrag?

    En förälder kan ansöka om underhållsbidrag av den andra föräldern retroaktivt, men bara 3 år tillbaka i tiden.Det skulle betyda att du endast kan ansöka om underhållsbidrag från och med november 2015, om du ansökte om underhållsbidrag nu. Det ska inte spela någon roll att barnet fyller 18 år.

    Enligt huvudregeln skulle du ha väldigt små möjligheter att få underhållsbidrag av mamman till barnet eftersom barnet hade växelvist boende. Men du skulle kunna hävda att mamman tjänade mycket mer än dig och att du behövde betala för saker så att barnet kunde leva på en stabil nivå. Hur mycket högre inkomst som krävs för att undantaget ska gälla förklaras inte i lagen. Men du kan ta reda på om underhållsbidrag skulle bli aktuellt i ditt falll genom att kontakta Försäkringskassan här.

    Sammanfattning och råd

    Man kan ansöka om underhållsbidrag retroaktivt men inte mer än 3 år tillbaka i tiden. Normalt ska inte underhållsbidrag ges om barnet bor växelvist hos föräldrarna, däremot kan det bli aktuellt om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra föräldern.

    Om det är så att du väljer att ansöka om underhållsbidrag retroaktivt och vill ha hjälp i en kommande tvist är du välkommen att boka en tid hos en jurst som kan ge dig mer praktisk hjälp. Det kan vara bra eftersom mamman kan kontra med att ansöka om underhållsbidrag för den tid som barnet bara bott hos henne, dvs. från och med 6/1 2018.

    Jag hoppas att jag har svarat på din fråga på ett lättförståeligt sätt. Om du har några följdfrågo får du gärna ställa dessa frågor till oss på Fråga Juristen så hjälper vi till. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden