Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag och jämkning vid bodelning

    Hej, Jag behöver hjälp med att veta i vilka fall som en förälder ska betala underhållsbidrag till sitt barn?

    och sen undrar jag också varför det vid en bodelning mellan makar kan ibland hända att en av makarna får mer än hälften av det så kallade nettovärdet av parets giftorättsgods? Vad kan vara orsakerna till detta?  Jag såg att ni hade besvarat en liknande fråga men jag tyckte inte att det framgick vad orsakerna var. 

    Rådgivarens svar

    2020-12-10

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor.

    Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB). Regler kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB)
     

    När måste en förälder betala underhållsbidrag?
    Din första fråga rör underhållsbidrag till barn. Enligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrar svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Skyldigheten kvarstår tills dess att barnet fyller 18 år, eller så länge barnet går i skolan men max upp tills barnet fyller 21 år. Enligt 7 kap. 2 § FB kan en förälder vara tvungen att betala underhållsbidrag till sitt barn. Om föräldern behöver betala underhållsbidrag eller inte beror bland annat på var någonstans barnet varaktigt bor. Paragrafen räknar upp två situationer när underhållsbidrag ska betalas. Den första är när föräldern inte har vårdnaden om barnet och barnet inte varaktigt bor hos den föräldern. Den andra är när föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men att barnet bara bor hos den andra föräldern. Även den som inte är skyldig att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § FB kan behöva betala underhållsbidrag om det är så att man försummar sin underhållsskyldighet enligt 7 kap. 1 § FB som jag beskrev ovan. Detta framgår av 7 kap. 6 § FB
     

    Jämkning vid bodelning 
    Jag tolkar den andra delen av din fråga som att du syftar på bestämmelsen om jämkning vid bodelning som finns i 12 kap. 1 § ÄktB. Om det är oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra maken enligt bodelningsreglerna i 11 kap. ÄktB möjliggör den här regeln att en make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods.  Enligt 10 kap. 1 § ÄktB är det ju giftorättsgods som ska ingå, och enligt 7 kap. 1 § ÄktB är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Därför kan det bli väldigt stor del av makarnas egendom som räknas som giftorättsgods. Den här regeln finns därför till för att det inte ska behöva ske en likadelning av giftorättsgodset när så är oskäligt. Orsakerna till att det är oskäligt kan vara med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid frågan om jämkning är aktuellt ska en helheltsbedömning göras. Men ett exempel på när jämkning kan bli aktuellt är när äktenskapet varat en kort tid. Enligt förarbetena kan 5 års äktenskap inklusive eventuellt samboförhållande innan äktenskapet som kort tid. Om äktenskapet varat en längre tid brukar jämkning normalt sett inte aktualiseras. 
     

    Sammanfattning och rekommendation
    En förälder behöver alltså betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnad av barnet och och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, samt om vårdnaden är gemensam men barnet bor hos den andre föräldern. Underhållsbidrag kan även bli aktuellt för den som försummar sin underhållsskyldighet. Möjligheten att behålla mer av sitt giftorättsgods finns reglerad i 12 kap. 1 § ÄktB och blir tillämplig när en likadelning vore oskälig, exempelvis kan en orsak till jämkning vara att makarna endast varit gifta en kort tid. Jag hoppas att jag kunde besvara dina frågor, men om du behöver ytterligare rådgivning kan jag rekommendera att boka tid för ett telefon- eller onlinemöte med Familjens jurist. De är kunniga inom både vårdnadsfrågor och bodelningsfrågor. 

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden