Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängesrätten och samarbetssvårigheter

    Jag och mitt ex har en gemensam dotter på sju år. Hon har ensam vårdnad över dottern. Efter vår separation vägrade mitt ex acceptera att jag träffat en ny kvinna och började komma med orimliga krav för att jag skulle få träffa min dotter. Hon skulle förhöra min nuvarande i hemmet för att se så att hon var duglig nog att få träffa min dotter och umgås med henne samt att hon skulle insepketera vårt hem och om det inte levde upp till mitt ex "förväntningar" så skulle inte min dotter få sova hos mig. Utöver detta ville mitt ex även att jag skulle sova över hos henne för att dottern skulle introduceras inför sövning hos mig. Min dotter känner mig och vet att jag är hennes pappa! Jag accepterade inte mitt ex krav vilket ledde till att hon började telefonterra (ringa flera gånger om allt och inget samt hitta på lögner om att dottern blivit påkörd, brutit ett ben m.m). När jag sa ifrån till henne att vår dotter har rätt att få träffa mig (umgängesrätt) så svarade hon: enbart på mina villkor. Eftersom jag inte accepterade hennes krav fick jag inte heller träffa min dotter på nästan tre år. Hennes krav är inte rimliga och nu har de precis flyttat till en annan stad 30 mil härifrån. Det finns inte en dag det går, då jag inte tänker på min lilla flicka. Moderns kontrollbehov är extremt skrämmande och jag är orolig för min dotters välbefinnande. Jag har kontaktat familjerätten men mitt ex vägrade samarbetssamtal och vill enbart ha sin vilja igenom- hon ser inte till barnets bästa. Hur går jag vidare härifrån? Är mitt enda alternativ rätten? Finns det en chans för mig att få delad vårdnad trots att jag inte träffat min dotter på så många år? Har hon ens rätt att göra såhär bara för att hon har ensam vårdnad?

    Rådgivarens svar

    2018-02-04

    Hej! Tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Väldigt tråkigt att höra att du inte får träffa din dotter så ofta som du önskar.

    Frågorna du ställt rör umgänge och vårdnad. Detta regleras i föräldrabalken (1949:381) (FB).

    Skyldigheter för vårdnadshavaren
    Angående frågan om din före detta kan göra så som hon gjort gäller följande. Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Den allmänna utgångspunkt som svensk lagstiftning genomsyras av när det gäller vård av barn är att barn mår bra av en nära och god kontakt med bägge föräldrar.

    Av samma bestämmelse framgår även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Dotterns mamma har alltså en skyldighet att samverka med dig för att tillgodose dotterns behov, vilket hon inte gjort då allt ska ha skett på hennes villkor. Dock finns det ingen sanktion för när en förälder inte tar detta ansvar. Din före detta har även en skyldighet att lämna dig sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det enligt 6 kap. 15 § 4 st. FB.

    Vidare ska kommunen hjälpa till med att föräldrarna erbjuds samarbetssamtal gällande umgängesfrågan, 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453). Syftet med ett samarbetssamtal är att nå samarbete och eftersom din före detta inte har dykt upp är det enda som händer att ett samarbete inte blir till. Vad gäller flytten gäller enligt 6 kap. 11 § FB att som ensam vårdnadshavare kan din före detta fatta sådana stora beslut som rör barnet och därmed flytta utan ditt samtycke. Dock förhindrar ju detta umgänge men tyvärr finns det ingen sanktion för detta som ovan nämnt.

    Gemensam vårdnad
    Föräldrar kan antingen avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller vända sig till rätten. Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, 6 kap 6 § FB. Socialnämnden ska dock inte godkänna avtalet om det är uppenbar oförenligt med barnets bästa. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av dess mognad och ålder, 6 kap. 2 a § FB.

    Som förälder kan du ansöka om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB. Av samma bestämmelse framgår dock att rätten ska vid sin bedömning gällande gemensam vårdnad fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I er situation har ni som du beskrivit det stora svårigheter att samarbeta, vilket antagligen skulle föranleda att gemensam vårdnad inte beslutas om. Det bedöms inte vara förenligt med barnets bästa eftersom det kräver samarbete med byten och vardagliga händelser. 
    Om du skulle ansöka om gemensam vårdnad kan du i andra hand ansöka om ensam vårdnad också. Det som dock talar mot att du skulle få ensam vårdnad är det faktum att du och dottern inte umgåtts på tre år. Med hänsyn till hennes unga ålder är detta problematiskt. Däremot skulle det faktum att du faktiskt försökt samarbeta, men inte till den mån du tyckt kraven varit orimliga, medan din före detta gjort motsatsen, tala för din sida av saken.

    Umgängestalan
    Eftersom du har försökt få till samarbetsavtal utan framgång kanske en talan om umgänge kan vara aktuellt. Enligt 6 kap. 15 a § FB kan antingen en förälder som vill umgås med sitt barn (eller socialnämnden) ansöka om detta hos rätten. Rätten kan då bestämma hur umgänget ska gå till. Du får då en dom på detta och om din före detta inte följer domen kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätt, vilket skulle innebära att din före detta förpliktas vid vite att följa domen, enligt 21 kap. 1 § FB. Rätten kan vägra verkställighet om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa, 21 kap. 6 § FB. Verkställighet får inte heller ske om barnet har uppnått sådan ålder och mognad att hänsyn ska tas till dess vilja, om inte verkställighet är nödvändigt för barnets bästa, 21 kap. 5 § FB.

    Vilken tingsrätt?
    Frågor om vårdnad och umgänge tas upp i rätten där barnet har sitt hemvist, 6 kap. 17 § FB. Alltså ska du vid en eventuell ansökan skicka denna till tingsrätten i den stad där din dotter bor.

    Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor. Jag rekommenderar dig att på nytt försöka få till ett samarbetsavtal i första hand.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden