Hoppa till innehållet
Familj & barn

Umgängesrätt vid gemensam vårdnad

Jag och mitt ex har separerat och har gemensamt barn som vi har delat vårdnad. Det var mitt initiativ till separationen då ansåg jag att förhalandet inte fungerade. Det som inte fungerar just nu är kommunikationen mellan oss, jag blev anklagat för allt möjligt och få komentarer som är kränkande dessutom får jag indirekta hot att mitt ex kommer att barnet och försvinna (barnet har dubbelt medborgarskap). Jag lever i rädsla och oro, redan sökt till stöd men behöver väl juridisk hjälp av skydda mig själv och barnen (har en till barn sedan tidigare som mit ex har kontakt med). Finns det nåt man kan göra så han slutar kontakta mig?

Rådgivarens svar

2021-04-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Principen om barnets bästa

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Inom familjerätt finns det en grundläggande princip, principen om barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Den gäller både för domstolen och för socialnämnden. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja ju äldre barnet blir. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållanden.

Barnets umgängesrätt

Barnets umgängesrätt finns i 6 kap. 15 § FB. Där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har en annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som det inte bor med ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot. En domstol kan meddela ett umgängesförbud om det är för barnets bästa. Umgängesförbud innebär att den andre föräldern inte får träffa barnet.

Rekommendation

Med tanke på att barnet har umgängesrätt med sin pappa behöver kommunikation ske mellan dig och barnets pappa. Jag skulle rekommendera att du vänder dig till socialnämnden som kan hjälpa dig vidare. Du kan även vända dig till domstolen för att få ett beslut om umgängesförbud.

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra jurister på Familjens Jurist. Mer information finner du på https://www.familjensjurist.se/

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden