Hoppa till innehållet
Familj & barn

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Hej! Mamman har idag ensam vårdnad. Jag gick med på nyligen för att jag helt enkelt inte orkade fortsätta bråka och att barnen mådde väldigt dåligt då det varit bråk om vårdnaden i ca 7 år. Vi har en dom där det står att jag ska ha umgänge varannan helg efter skolans slut och att hämtning sker på skolan. Skolan de går i ligger med 5 minuters gångväg från mej. Efter hon fick ensam vårdnad så tog det max en vecka så hade hon ansökt om skolbyte. (De byter efter sommarlovet.) Den nya skolan ligger i en annan kommun och jag har ingen möjlighet att hämta barnen där då jag arbetar. De har heller ingen rätt till skolskjuts till mej då det är en annan kommun. Kan även tillägga att jag har ett till yngre barn där vi har delad vårdnad och 50% var, jag hämtar honom i den skolan som de andra barnen går i nu. Det blir för mej totalt omöjligt att vara på 2 platser samtidigt, det är ca 50 minuters resväg till den andra skolan. Vad är det som gäller? Hon ändrade ju hela förutsättningen mot de jag faktiskt gick med på pga detta. Är det mitt ansvar att hämta dem i den nya skolan?

Rådgivarens svar

2020-06-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Din fråga handlar om vårdnad och umgänge och nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i föräldrabalken (FB) och hur du kan gå vidare i din situation.

Ensam vårdnad

Reglerna om vårdnad och umgängesrätt finns i 6 kap. FB. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2 a § FB. Vidare har barnet ett behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ensam vårdnad betyder att en förälder ansvarar för vårdnaden om barnet. I detta fall är mamman vårdnadshavare och har därför rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter t.ex. skolbyte. Vid ensam vårdnad kan mamman flytta barnet till en annan skola utan pappans samtycke men hon ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 11 § FB.

Umgängesrätt

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, 6 kap. 15 § FB. Som exempel på ”annan kontakt” menas kontakt via brev eller telefon. Det finns flera exempel på detta från Hovrätten och i ett fall bestämde domstolen att barnet skulle ha rätt till umgänge med sin pappa via Skype eller motsvarande varje onsdag kl.18:00 (Svea hovrätts dom den 18 oktober 2016 i mål nr 3590-16). Avsikten med bestämmelsen är inte att begränsa barnets rätt att träffa den andra föräldern, utan är tänkt att användas i undantagsfall t.ex. när föräldrarna bor långt ifrån varandra. 

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Vårdnadshavaren får inte medvetet försvåra umgängesrätten och om en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort kan det beaktas vid fördelningen av resekostnaderna mellan föräldrarna, 6 kap. 15 b § FB.

Sammanfattning och råd

Vid ensam vårdnad har mamman rätt att bestämma över var barnet ska gå i skolan utan samtycke från pappan. Mamman får dock inte med flit göra umgänget omöjligt. Den andra föräldern ska få tillfälle att träffa sitt barn.

Jag skulle rekommendera dig att kommunicera och försöka komma överens med barnets mamma och hitta en gemensam lösning. Om det inte är möjligt kan du vända dig till tingsrätten som kan ändra den förra domen om umgänge så att du får en möjlighet att hämta barnet på skolan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden