Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängesavtal följs inte- vad gör man?

    Hej! Jag är boendeförälder till en son på 11 år. Han är nu hos sin pappa som flyttade 45 mil bort nyligen. Hade innan han flyttade samarbetssamtal på familjerätten. Där sa han att han skulle sköta hämtning och lämning. Vi gjorde även ett avtal om umgänge nu i sommar. Vet att det inte är juridiskt bindande. Nu vägrar han komma och lämna sonen när det är dags för honom att komma hem. Han säger att om jag vill ha hem min son så får jag komma upp och hämta honom själv. Och gör jag inte det så kan han lämna honom när skolorna börjar. Han kommer inte att lämna honom till någon annan än mig. Annars hade det varit bra om min bror, som inte är en främling för någon av dom hade kunnat hämta sonen.
    Vi har bara haft smskonversation då han vägrar att prata med mig. Sonen ringer och gråter och vill inte vara hos fadern hela sommaren. Har inte det ekonomiska utrymmet nu då jag haft inkomstbortfall i drygt en månad då FK inte vill ge mig ersättning. Får även betala 3 dubbelhyror då jag måste flytta så att sonen ska kunna gå kvar i sin skola. Han har npf-diagnos och behöver extra stöd och trygghet.

    Rådgivarens svar

    2020-07-10

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Umgängesrätt regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Umgängesrätt

    Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB och där anges att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

    Föräldrarna kan teckna ett umgängesavtal. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden för att vara giltigt, 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. I ditt fall är umgängesavtalet som ni har tecknat bindande under förutsättning att socialnämnden har godkänt det. Ett umgängesavtal får då samma rättsverkan som en dom från tingsrätten. Om umgängesavtalet inte följs kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten, 21 kap. 1 § 3 st. FB. En ansökan om verkställighet innebär att du begär att umgängesavtalet ska genomföras. En verkställighet kan leda till att den förälder som inte följer avtalet kan bli tvungen att betala vite. Rätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa, 21 kap. 6 § FB.

    Vad som gäller i ditt fall

    I första hand är det bäst att försöka kommunicera med den andra föräldern. I det aktuella fallet nämner du att den andra föräldern inte vill prata, vilket tyder på att det kan bli svårt att försöka komma överens. Det framgår inte av omständigheterna i frågan om umgängesavtalet har godkänts av socialnämnden. Om umgängesavtalet har godkänts av socialnämnden och anses vara giltigt kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Du kan läsa mer om verkställighet på Sveriges Domstolar.

    Om ni har gemensam vårdnad kan du ansöka om ändring av vårdnaden. Vid mycket stora samarbetssvårigheter kan rätten besluta om ensam vårdnad. Samarbetsproblemen måste påverka barnet negativt. Det avgörande är vad som är till barnets bästa. Ansökan om ändring av vårdnaden görs till tingsrätten.

    Jag rekommenderar att du tar kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist som har stor kunskap inom familjerätt. Juristen kan göra en djupare bedömning av din situation. Om du går vidare till tingsrätten bör du ta hjälp av ett ombud.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden