Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgänge och ansvar för förälder

    Hej! Jag har en dotter på 3 1/2 år ihop med mitt ex. Hon har ensam vårdnad men jag har henne varannan helg.

    Nu är det så att vår dotter är väldigt sen i utvecklingen. Hon har inte fått någon diagnos, men det är väldigt utmanande och jag känner att jag behöver hjälp här. Jag har varken orken eller engemanget att ge henne det hon behöver vilket inte är bra för dottern heller.

    Vad har jag för rättigheter och skyldigheter? Just nu bor jag själv i en etta och jag orkar inte ha henne och att hon sover över, men jag vill såklart komma och träffa henne och umgås några timmar kanske per gång?

    Kan jag säga att jag inte kommer ha henne över natten om jag inte får hjälp?

    Tacksam för svar.

    Rådgivarens svar

    2018-02-18

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen.

    Vårdnadshavare

    Som vårdnadshavare har man ansvar för barnets personliga förhållande och ska se till att barnets behovs tillgodoses, se 6 kap. 1 § och 6 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381). Vårdnadshavaren har även rätt och skyldighet att bestämma kring barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. Då man inte är vårdnadshavare har man alltså ingen rätt eller skyldighet att bestämma i dessa frågor. (Mer om vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter har inte efterfrågats och kommer därför att utelämnas i detta svar.)

    Som du berättar i din fråga är det mamman som har ensam vårdnad, och tiden du har med din dotter avser då umgänge.

    Skyldigheter vid umgänge

    6 kap. 15 § FB reglerar bland annat barnets rätt till umgänge. I först stycket står det att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med, umgänget kan ske antingen genom att man träffas eller genom annan kontakt. Umgänget är alltså främst till för barnet och utgångspunkten är att barnet har behov av båda sina föräldrar.

    I andra stycket i nyss nämnda paragraf framgår det att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Båda föräldrarna ska alltså samverka för att tillgodose barnets behov av umgänge. Dock finns det ingen sanktion när en förälder inte tar sitt ansvar.

    Mamman till din dotter är också skyldig att lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar där emot, 6 kap. 15 § 4 st FB. Upplysningar som syftas är barnets sjukdoms- och hälsotillstånd. Inte heller denna skyldighet är sanktionerad.

    Beträffande din fråga om föräldrars skyldigheter har jag nu berört det som rör umgänge, resekostander vid umgänge enligt 6 kap. 15 b § FB, skyldigheter att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. FB och annat verkar inte vara föremål för frågeställning och har därför inte berörts.

    Domstolsbeslut eller avtal om umgänge

    Om det är så att ni har ett domstolsbeslut eller ett avtal, (avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden, se 6 kap. 15 a §FB) gällande umgänget ska det följas, dock kan ni båda ta ett gemensamt beslut om att umgänget ska ske på annat sätt. Bara ni är överens.

    Om ett domstolsbeslut eller ett godkänt avtal inte följs kan man ansöka om verkställighet, se 21 kap. FB. Beslut om verkställighet kan förenas med vite enligt 21 kap. 3 § FB. Verkställighet kan vägras om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa, 21 kap. 6 § FB. Då barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom när rätten finner det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa, 21 kap. 5 § FB.

    Barnets vilja och barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om umgänge, boende och vårdnad, se 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. I takt med barnets stigande ålder kan dennes vilja beaktas mer. Det ska också bedömas om barnet riskerar att fara illa på grund av umgänget, om risken inte finns är utgångspunkten att umgänget är förenligt med barnets bästa.

    Sammanfattning

    Det är tyvärr svårt för mig att ge ett tydligt svar då jag inte har alla förutsättningar klara för mig. Jag rekommenderar i första hand att försöka komma överens om umgänget med barnets mamma. Om ni känner att ni klarar detta på egen hand kan ni få hjälp med samarbetssamtal via kommunen, ni kan där även få hjälp med att träffa ett avtal om umgänget, 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453). Om det är så att ni har ett avtal om umgänge som inte längre funkar kan ett nytt avtal skrivas.

    Om du önskar mer hjälp är du varmt välkomna att boka en tid med någon av våra duktiga jurister, det gör ni enklast här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden