Hoppa till innehållet
Familj & barn

Umgänge med barn

Hej.
Jag och mitt ex har gemensam vårdnad av vår femårige son, hon är boendeföräldrer då jag jobbat mycket utomlands det senaste 1,5 året. Nu har jag blivit erbjuden en tjänst i Sverige i samma kommun där hon bor och jobbar.
Min nya tjänst innebär helgtjänst, nattjänst samt skift arbete. Hennes tjänst är kontorstid Måndag-Fredag.
Frågan om umgänge har rests och kan snabbt konstatera att det inte går att ha varannan vecka vilket vi haft när jag varit hemma på längre semester.
Anledningen till att det inte går är rent schematekniskt då det han går i "vanlig" förskola och det är kö till OB förskola.
Jag har föreslagit att vi då får lösa det efterhand när det går rent logistiskt att lösa, dvs 2 dagar här och ett par dagar där etc. Det är inte optimalt men den enda lösningen jag ser då varanann helg eller dylikt inte heller är möjligt i hennes ståndpunkt.

Vad har jag då för rättighet/skyldighet samt viktigast vad är vår sons rättighet att kunna umgås med båda föräldrarna utifrån de förutsättningar som finns?

Det känns spontant orimligt att jag skall behöva tacka nej till jobb och då eventuellt mista ersättning eller kunna anförskaffa mig en bostad för att jag inte kan gå med på hennes krav på varannan vecka. Vart vänder jag mig för att få klarhet i detta och eventuellt något avtal avdömt då det är lite bråttom och en gemensam väg känns långt borta.
Tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2021-01-16

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Din fråga rör umgänge och regleras i föräldrabalken (FB).

Barnets bästa
Alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge har som utgångspunkt att barnets bästa ska beaktas. Detta följer av FB 6 kap. 2 a § samt FN:s Barnkonvention. Inom ramen för principen om barnets bästa beaktas särskilt barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn kan även tas till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Om barns umgänge med föräldern den inte bor hos
Den förälder som barnet bor mest hos kallas boendeförälder. Den andra kallas umgängesförälder. Barnet har rätt till umgänge med umgängesföräldern, FB 6 kap. 15 §. Det är som sagt barnet bästa – barnets intressen och behov – som är avgörande (inte förälderns). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldern barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt.

Umgängesföräldern kan väcka talan vid domstol för att domstolen ska besluta om umgänget, FB 6 kap. 15 a §. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem får föräldrarna även avtala om barnets umgänge med umgängesföräldern. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Samarbetssamtal
Utöver att väcka talan hos domstol finns det andra möjligheter för föräldrar att nå en överenskommelse rörande umgänget när de har svårt att komma överens. Föräldrar kan få hjälp att nå enighet genom samarbetssamtal, FB 6 kap. 18 §. Detta sker hos kommunen där barnet bor, under ledning av sakkunnig.

Er situation
Det smidigaste är oftast att föräldrarna själva kommer överens om hur umgänget ska utövas, så långt det är möjligt. När det inte är möjligt att enas finns det dock andra alternativ. I Er situation rekommenderar jag i första hand att ni nyttjar kommunens möjlighet till samarbetssamtal. Skulle ni fortfarande inte komma överens eller om det alternativet inte känns aktuellt så kan du väcka talan hos domstol. Det gör du genom att du skickar in en stämningsansökan, vilket du kan läsa mer om här. Ett förfarande i domstol är dock normalt förenat med kostnader, varför det är en god idé att försöka nå en överenskommelse på annat sätt först.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden