Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Tvist om underhållsbidrag

    Hej.
    Jag har en dotter på 15 år som bor på heltid hemma hos mig. I Januari i år blev hon sjuk och i samband med det har jag varit tvungen att var hemma en hel del. Sjukdomen är av sådan art att jag fått vab från försäkringskassan för det men det har ändå i realiteten blivit ett inkomstbortfall på 6000-8000 kr varje månad. Då inkomstbortfallet är direkt anknutet till att jag varit tvungen att ta hand om våran gemensamma dotter undrar jag om det inte borde vara så att det är en kostnad som vi borde dela på, eller är det så att det faller under försäkringskassans underhållskalkyl? Sen har hon även gett mig 1305kr i underhåll varje månad istället för de 1573kr som försäkringskassan säger att det ska vara fram tills att man fyllt 15. Är det pengar som jag kan kräva retroaktivt?

    Rådgivarens svar

    2018-09-11

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer svaret på din fråga. Regler som är aktuella för ditt ärende hittar du i föräldrabalken och socialförsäkringsbalken.

    Vilket underhåll som ska betalas för barnet avgörs genom avtal mellan föräldrarna. Huvudregeln är att varje förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de vända sig till domstol för att få underhållet fastställt. På Försäkringskassans hemsida kan föräldrarna själva upprätta ett underhållsavtal med hjälp av en kalkylator och en avtalsmall (länk). Om du och ditt ex upprättat ett underhållsavtal är det bindande för båda parterna. Om du har rätt till extra ersättning för inkomstbortfall beror på om ni har avtalat om det i underhållsavtalet. Har ni inte gjort det har du inte rätt till extra underhåll under den här perioden.

    Den lägsta gränsen för underhållet är 1573 kronor. Om den underhållsbidragsskyldige föräldern vägrar att betala detta belopp kan den andra föräldern vända sig till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Den förälder som har vårdnad om barnet får då underhållsstödet utbetalt direkt från försäkringskassan. Försäkringskassan kommer i sin tur kräva in pengarna från den betalningsskyldige föräldern. Mer om underhålsstödet hittar du här.

    Om du och ditt ex kommit överens om att underhållet ska vara på 1563 kronor men hon därefter endast betalat 1305 kronor har du rätt att kräva in mellanskillnad från henne i efterhand. Enklast är om du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande. Mer om hur du gör det hittar du här.

    Om du och ditt ex behöver hjälp med att upprätta ett underhållsavtal kan ni boka ett webbmöte på Försäkringskassan hemsida eller vända er till er kommun för att få ett gratis samarbetsavtal. Det går även bra att vända sig till en av våra jurister på Familjens Jurist som du kommer i kontakt med här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden