Hoppa till innehållet
Familj & barn

Styvbarnsadoption

Hej! Jag är 16 år gammal och har under uppväxten haft en begränsad kontakt med min biologiska far. Jag har växt upp hos min mor som haft ensam vårdnad om mig. När jag var 5 år gifte sig min mor med en ny man, min styvfar, och min önskan är att bli adopterad av honom. Är detta möjligt, även utan samtycke från min biologiska far?

Rådgivarens svar

2017-07-03

Tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Adoption

Adoption är reglerat i 4 kap. föräldrabalken (FB). Beslut om adoption fattas av tingsrätten efter ansökan. Huvudregeln är att makar endast får adoptera gemensamt, men enligt 4 kap. 3 § FB är det också möjligt att den ena maken med den andres samtycke adopterar dennes barn, så kallad styvbarnsadoption.

Krävs samtycke?

För att adoption ska kunna genomföras krävs i första hand samtycke från dig som ska adopteras, i och med att du är över 12 år, 4 kap. 5 § 1 st. FB Då du inte än har fyllt 18 år gäller som huvudregel att det krävs samtycke från båda dina biologiska föräldrar enligt 4 kap. 5 a § 1 st FB. Det finns dock ett undantag för detta i andra stycket som säger att samtycke inte krävs från den förälder som är utan del i vårdnaden. Däremot skall förälder vars samtycke ej krävs ändå höras av rätten enligt 4 kap. 10 § FB. Dennes inställning kan komma att få stor betydelse för om adoptionen tillåts eller inte.

Lämplighetsprövning

Rätten gör en lämplighetsprövning i adoptionsärenden för att bestämma om adoptionen skall tillåtas. I 4 kap. 6 § står: ”Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.” Även barnets egen vilja ska ges betydelse i bedömningen.

Det går inte att säga med säkerhet hur utgången skulle bli vid en adoptionsprövning i ditt fall. Då din far inte har en del i din vårdnad finns inget krav på hans samtycke, men om han motsätter sig adoptionen kommer det utgöra ett starkt argument mot adoption när frågan prövas av rätten. Annat som kommer att vägas in i bedömningen är hur nära din relation är med din styvfar som vill adoptera dig, och vilket värde man kan tillskriva relationen med din biologiska far och dennes eventuella familj och släkt. I slutändan ska domstolen fatta det beslut som det anser är mest förenligt med barnets bästa.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, om du bestämmer dig för att ansöka om adoption och vill ha hjälp med det kan du kontakta våra familjejurister på den här länken.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden