Hoppa till innehållet
Familj & barn

Skyldigheter som vårdnadshavare

Hej! 
Jag och mitt ex har en dotter på 3 år tillsammans. Vi har gemensam vårdnad. Hon föddes med en hjärnskada men som hittills enbart yttrat sig i ett grov synnedsättning. Hon insjuknade i leukemi (AML) i januari 2017. Jag och exet separerade månaden efter då han varit otrogen. Vår dotter fick blodförgiftning och septisk chok, överlevde knappt. Hon har fått svåra tarmkomplikationer efter cytostatikabehandlingen vilket gjort att vi ej fått lämna sjukhuset en enda gång. Jag har varit den som tagit allt ansvar här, alla nätter mm. Mitt ex har 3 barn sedan tidigare förhållande som han har varannan vecka. Han vägrar vara här och avlösa/hjälpa mig. Han dyker upp någon gång i veckan och ”hälsar på”. Vilka krav kan jag ställa på honom i denna situation? Han betalar inget underhåll men jag har påbörjat ärende gällande det hos FK. 
Jag var tidigare arbetssökande då vår dotter blev sjuk men har nu anställning. Dock enbart på 40% eftersom min arbetsgivare ej ville anställa mig på andra vilkor. De dagar jag jobbar hjälper min moster och mamma mig och passar min dotter på sjukhuset (2 ggr/v). Bor inneboende då jag inte har någon ekonomisk möjlighet att ordna bostad eftersom exet ej kan hjälpa mig och avlösa mig på sjukhuset (så jag kan jobba mer, ”komma på fötter” efter separationen)
Skulle gärna kräva ensam vårdnad och flytta från Stockholm till Malmö där jag kommer ifrån, där har jag familj/vänner som kan hjälpa mig bättre. Tror ni jag skulle ha någon framgång i en sådan tvist? Eller blir alla parter förlorare? Har hört att det är väldigt svårt att få ensam vårdnad och skulle jag isf ”få” flytta eller skulle mitt ex vinna den tvisten om han motsätter sig flytten (vilket jag vet han skulle)? Mitt ex har tidigare sagt att han ska flytta utomlands, till LA men att han nu avvaktar det tills vår dotter blivit bättre. Om han flyttar först, har jag då lättare att få ensam vårdnad och vara fri att flytta, byta stad själv? 
Tacksam för svar!

 

Rådgivarens svar

2017-11-25

 

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga, nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.

Vilka skyldigheter har din före detta partner?

En vårdnadshavares skyldigheter regleras i 6 kap. 1-2 § Föräldrabalk (1949:381) (FB). I 6 kap. 2§ 2 st FB står det att en vårdnadshavare har ansvar för att barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Med barnens behov kan man läsa i 6 kap. 1 § FB att det är omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Vidare har vårdnadshavaren en skyldighet att se till att barnet får tillsyn, uppsikt och denne ska också bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning samt utbildning. Att din före detta partner inte tar samma ansvar som du på sjukhuset kan vara en omständighet som tas i beaktning då domstolen beslutar om ensamvårdnad.

Vårdnadshavare har också en underhållningsskyldighet, 7 kap. 1§ FB. Där kan man utläsa att båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för barnen upptill att de har fyllt 18 år, eller upp till 21 år om barnet fortsätter studera (gymnasiet eller liknande). Underhållsskyldigheten ska fördelas efter föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållningsskyldigheten uppfylls antingen genom att barnet bor varaktigt hos föräldrarna och de betalar löpande utgifter. Om din dotter inte bor hos din före detta partner ska denne betala underhållningsbidrag för att uppfylla sin underhållningsskyldighet, enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken.

Hur dömer domstolen i vårdnadsmål?

Då domstolen dömer i vårdnadsmål tar de hänsyn till en mängd omständigheter. Utifrån omständigheterna i din fråga är det omöjligt att säga hur en domstol kommer döma men jag kommer nu nämna en hållpunkt som domstolen särskilt tittar på. Domstolens bedömning grundar sig i att vårdnaden om barnet ska vara till barnets bästa, enligt 6 kap. 2a § Föräldrabalk (1949:381) (FB), antingen att det är gensamvårdnad eller ensamvårdnad. En utgångspunkt är att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kap. 1 § FB. Vidare värderas stabilitet och kontinuitet. Samt föräldrarnas samarbetsförmåga, se 6 kap. 5 § FB. Omständigheten gällande flytten vägs in i en helhetsbedömning och avgörs så att det blir till barnets bästa. Vad som är barnets bästa dömer då således domstolen.

Hur ska du gå tillväga?

Om det är så att din före detta partner inte uppfyller sin underhållsskyldighet så kan ni skriva ett avtal om att denne ska betala underhållsbidrag.

Om du vill ha ensam vårdnad om er dotter kan du stämma din före detta partner om vårdnaden hos tingsrätten. En domstolsprocess dock kan bli både utdragen och kostsam. Om du förlorar kan du riskera att behöva betala din före detta partners rättegångskostnader.

Behöver du ekonomisk hjälp finns det rättsskydd som kan täcka en del av kostnaderna, detta brukar ingå i hemförsäkringar. Om din försäkring inte skulle täcka dessa kostnader kan man i vissa fall få rättshjälp (detta betalas ut av staten).

Vill du gå vidare och behöver hjälp med detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister. Via länken nedan är du välkommen att boka ett första med en av våra jurister.

https://juridiktillalla.se/vara-tjanster#!#bokatid

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden