Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Skyldigheter som ensam vårdnadshavare

    Hej,

    Jag är ensam vårdnadshavare och den andra föräldern är bosatt utomlands. Han och vårt barn träffas ytterst sällan och inget beslut kring fysiskt umgänge finns (dock 3 samtal o veckan). Det är nu 7 månader sedan senaste umgänget. Vi ska nu på en utlandsresa och min fråga är hur mycket information om resan jag är skyldig att ge? Räcker det att meddela honom hur länge vi blir borta eller måste jag även specificera destination? Måste vårt barn (som starkt motsätter sig kontakt med fadern) ha telefonkontakt med honom under semestern?

    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2018-03-29

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Regler om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svar på dina frågor.

    Om att ha ensam vårdnad
    I 6 kap FB finns regler om vårdnad, boende och umgänge. Om vårdnadshavarens skyldigheter stadgas särskilt i 1-2 §§ och 11 §.

    Att ha ensam vårdnad över barnet innebär att man har rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta innebär bl.a. skyldighet att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god fostran, ett ansvar för tillsyn över barnet samt barnets försörjning och utbildning. Juridiska frågor som en förälder med ensam vårdnad har rätt att ensam bestämma om är exempelvis vart barnet ska bo och vara folkbokfört.

    En förälder med ensam vårdnad har rätt att bestämma hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Utgångspunkterna i föräldrabalkens regler är barnets bästa, vilket framgår av 6 kap 2 a §. Reglerna behandlar alltså vårdnadshavarnas skyldigheter gentemot barnet, inte gentemot den andra föräldern. Rent allmänt anses det dock vara bra för barnet att ha en god relation till båda sina föräldrar.

    Svar på dina frågor och råd
    Eftersom du har ensam vårdnad har du ingen skyldighet att meddela pappan om den kommande resan. Du har heller ingen skyldighet att se till att ditt barn har telefonkontakt med pappan. Som jag nämnt tidigare anses det, rent allmänt, vara bra för barnet att ha en god kontakt och relation till båda föräldrarna men om ditt barn inte vill prata med sin pappa finns inga regler som innebär att du är skyldig att se till att telefonkontakt förs.
     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist här.

    Vänliga hälsningar,
    Hanna

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden