Hoppa till innehållet
Familj & barn

Skolval vid gemensam vårdnad

Hej!
Känner ett par som varit skilda i 3 år och har delad vårdnad på barnen!
Nu har mamman bestämt sig att flytta till annan närliggande ort, och tänker byta skola på den minsta som är 8år gammal. För att hon skall slippa köra!
 Barnet har det bra i sin klass, blir inte mobbad och har inga andra problem. Pappan vill inte byta skola, då blir det ju han som får köra istället! 
Får hon göra detta utan pappans medgivande??

Mvh  

Rådgivarens svar

2017-10-29

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om skolval vid gemensam vårdnad:

Vid en gemensam vårdnad ska föräldrarna i princip fatta alla beslut rörande barnet tillsammans enligt 6:13 föräldrabalken (FB). Det förutsätter ett långtgående samarbete mellan föräldrarna. Undantag är däremot omständigheter såsom vad barnet ska ha på sig eller fritidsintressen. När det gäller skolval krävs det däremot att båda föräldrarna är överens om det då det är en fråga av ingripande betydelse för barnet. Det finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någon förälder till något som denne inte vill. Om föräldrarna inte skulle komma överens är den juridiska lösningen att någon får ensam vårdnad över barnet. Vid ensam vårdnad har nämligen den föräldern som har vårdnaden ensamrätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter såsom skolval enligt 6:11 FB.

För att en förälder ska få ensam vårdnad kan föräldrarna antingen avtala om detta enligt 6:6 FB. Det krävs dock att avtalet är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. En annan möjlighet är att vända sig till domstol för att rätten ska besluta om ensam vårdnad enligt 6:5 FB. Vid sin bedömning beaktar domstolen vad som är det bästa för barnet och hänsyn kommer tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad enligt 6:2a FB. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen inte besluta det enligt 6:5 FB.

Tillämpning i ditt fall:

I ditt fall har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Detta innebär att skolvalet måste fattas gemensamt då det är en fråga av ingripande karaktär. Mamman kommer därav inte kunna byta barnets skola utan att pappan godkänner det. Skulle föräldrarna inte komma överens kan de antingen besluta om ensam vårdnad genom avtal, vilket är tveksamt i detta fall då de inte är eniga, eller vända sig till domstol. I sådana fall kan den föräldern som har ensam vårdnad ensam fatta beslut i frågan om skolval. Domstolen kommer fatta beslut angående vårdnaden med hänsyn till barnets bästa. Hänsyn kommer även tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Domstolen får däremot inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Skulle någon förälder behöva hjälp med att väcka åtal eller juridisk ombud vid rätten är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden