Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ska man betala underhållsbidrag för hela månaden då barnet fyller 18?

    En fråga:
    Min son fyller 18 år den 11jan. Ska jag betala underhållsbidrag för hela månaden eller bara fram till den 11 jan?

     

    Rådgivarens svar

    2020-01-08

    Inledning

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Underhållsbidrag

    Underhållsbidrag regleras i föräldrabalken. Underhållsbidraget är ett bidrag som betalas av en förälder som inte har vårdnaden av barnet och inte heller varaktigt bor med barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bor tillsammans med endast den andra föräldern. Underhållsbidraget kan bestämmas genom avtal eller dom, det finns ingen lag som reglerar hur stort bidraget ska vara.

    Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men går barnet i skola efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga även under den tid som skolgången pågår men högst tills barnet är 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

    Underhållsskyldighet när barnet fyllt 18 år

    När barnet fyller 18 år kan det vara så att underhållsskyldigheten upphör, detta beror på om barnet fortfarande går i skolan eller inte. Om ditt barn går i skolan kommer underhållsskyldigheten att fortsätta, om ditt barn inte har skolgång kvar har du inte längre någon underhållsskyldighet.

    Din fråga är om underhållsbidraget ska betalas för hela den månaden som barnet fyller 18 år eller bara de dagar i månaden som barnet inte är 18 år. Denna fråga besvaras med vägledning från reglerna kring underhållsstöd som är den andra formen av underhåll ett barn kan få om den endast bor med en förälder. Regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken i kapitel 17, 18 och 19. Där sägs att underhållsstöd ska betalas till och med den månad då barnet fyller 18 år. 

    Slutsats

    Detta innebär att om ditt barn går i grundskolan, gymnasieskola eller liknande grundutbildning och fyller 18 år fortsätter din underhållsskyldighet som förälder. Om barnet inte går i skolan upphör din underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år, med vägledning i reglerna om underhållsstöd bör underhållsbidraget betalas för hela den månad som barnet fyller 18 år.

    Rekommendation

    Mitt råd är att betala underhållsbidrag för en full kalendermånad om ditt barn inte går i skolan, trots att barnet fyller 18 mitt i månaden.

    Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad, är det något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta Familjens Jurist och boka tid. Telefonnummer och öppettider hittar du här
     

    Med Vänliga Hälsningar
    Jimmy

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden