Hoppa till innehållet
Familj & barn

Särskild vårdnadshavare vid dödsfall samt fullmakter

Hej,
Jag och min make vill att vårdnaden av våra barn ska tas över av min syster och hennes make vid dödsfall av oss båda. Hur ska vi skriva?
Hur ska mina föräldrar skriva för att både jag och min syster ska få fullmakt över deras ekonomi och om det ska göras ngn hjärt och lungrädning el läggas i respirator?
 

Rådgivarens svar

2017-10-14

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller avseende dina frågor.  

Vårdnad av barn vid föräldrars död
Enligt 6 kap 2 § föräldrabalken står ett barn under vårdnaden av dennes föräldrar. 6 kap 9 § föräldrabalken reglerar vad som händer om båda föräldrarna skulle dö. Där stadgas att ”om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare”. Vårdnaden ska alltså tas över av en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som ska förordnas som vårdnadshavare ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap 10 a § föräldrabalken. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets ålder, utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Två personer kan utses som vårdnadshavare gemensamt om de är gifta eller sambos.  

Föräldrarna kan ge en önskan om vem som ska ta över vårdnaden om de dör, denna person/personer ska då förordnas om det inte är olämpligt. Det kan anses olämpligt om barnet motsätter sig den tilltänkta personen/personerna som vårdnadshavare. 

Vid beslut som rör barnet ska alltid barnets bästa beaktas, 6 kap 2 a § föräldrabalken. För att avgöra barnets bästa gör man en bedömning i det enskilda fallet med hänsyn till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och välmående, både kortsiktigt och långsiktigt.

Hur kan ni gå vidare?
Ni kan alltså göra en önskan om att din syster och hennes make ska ta över vårdnaden över era barn om något skulle hända med er. Utgångspunkten är att er önskan ska följas, er önskan är dock inte bindande, om er önskan om vårdnadshavare är olämplig kan den frångås. Ni bör göra känt för t.ex. socialnämnden att ni har ett önskemål om att vilka personer som ska ta över vårdnaden om ni skulle gå bort, eller så kan ni skriva ner det på en särskild handling som förvaras på ett säkert ställe.

Fullmakt för ekonomiska angelägenheter
Om era föräldrar vill att du och din syster ska få fullmakt över deras ekonomi kan ni få det fixat på banken. Banken kan sätta ihop en fullmakt utifrån er situation och önskemål som sedan båda parter skriver på.

Respirator och hjärt- och lungräddning
Jag tolkar din fråga som att om det skulle hända era föräldrar något ska du och din syster ha fullmakt att bestämma om dina föräldrar ska få hjärt- och lungräddning eller om respirator ska stängas av. Som huvudregel ska alltid hjärt- och lungräddning (HLR) genomföras. En patient har dock rätt att avstå HLR, detta brukar kallas ”ej HLR” eller ”0 HLR”. Rätten att avstå HLR gäller främst för personer som förväntas avlida inom en snar framtida p.g.a. ålder eller fatal sjukdom. Ett sådant beslut måste göras av patienten själv och ska fattas i samförstånd med läkare, närstående och vårdpersonal. Detta antecknas sedan i journalanteckningarna. Detsamma gäller för att avstå från livsuppehållande behandling så som respirator.

Om något akut skulle hända era föräldrar och de inte har gjort klart för om de vill avstå HLR och respirator kommer sjukvården som huvudregel alltid utföra dessa åtgärder. Eftersom beslutet måste fattas av den enskilde patienten är det tveksamt om ni kan upprätta en fullmakt som ger er denna beslutsrätt. Om något allvarligt händer och deras chanser att överleva är väldigt små tar man dock hänsyn till vad närstående säger.

Jag hoppas att du fick vägledning i dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden