Hoppa till innehållet
Familj & barn

Samarbetssvårigheter i umgängesfrågor

Hej.

Jag har en son på snart 3 månader med min nuvarande man. (Vi har ansökt om skilsmässa). När sonen var 3 veckor ville pappan till sonen skiljas. Vi bodde ihop 1 månad efter det. Så när sonen var 2 månader så flyttade pappan. Pappan har på en månad haft umgänge med sonen. Sammanlagt ca 7 timmar. (3.5 timme, 1.5 timme, 1.45 timme). 

Jag har erbjudit umgänge minst 3 dagar i veckan, dag tid. Men absolut oftare om pappan vill. Nu vill pappan from mars ha övernattning. Alltså när sonen är 4 månader. Jag tycker att sonen är för liten för övernattning hos pappan och vill att dom bygger upp en relation till varandra först. Jag har ringt kommunen om samarbetssamtal. Men pappan vägrar gå dit. För han tycker att det inte finns något att diskutera. From mars ska han ha övernattning. 
Hur ska jag ställa mig till detta? Kan jag neka? Eller måste jag acceptera och släppa iväg honom?
När sonen har varit med sin pappa är han orolig när han kommer hem. Bla dålig i magen och har svårt att somna..

Rådgivarens svar

2018-02-24

Hej! Tack för att du hör av dig till Fråga Juristen. Först och främst vill jag beklaga den situation du befinner dig i, väldigt tråkigt att höra. I föräldrabalken (1949:381) (FB) finns bestämmelserna om vårdnad, umgänge och boende. Det finns dock inga bestämmelser för exakt hur övernattning och liknande ska ske men förhoppningsvis ska du kunna få någorlunda svar på dina funderingar och eventuellt några användbara argument.

Barnets bästa
Vid frågor om umgänge, boende och vårdnad ska barnets bästa vara det avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Vad som är barnets bästa är dock lite diffust och bedömningar får göras från fall till fall. En bedömning ska göras kring huruvida barnet kan riskera att må dåligt på grund av ett umgänge. En allmän utgångspunkt i svensk lagstiftning är dock att barn mår bra av en nära och god kontakt med bägge föräldrar.

Att barn behöver trygghet är allmänt känt och särskilt när det är så pass litet som ert kan denna trygghetssfär vara snävare än senare i uppväxten. Givetvis kan det därför ifrågasättas om det är förenligt med ett barns bästa att sova på ett ställe där den inte är van vid detta. När ett barn är tre månader gammalt börjar ändå perioden för många barn komma där det inte längre går att ”vara nöjd oavsett hos vem”. Denna period är väldigt viktig för anknytningen. Dessa faktorer talar emot att det skulle vara förenligt med barnets bästa att sova hos pappan ifall barnet exempelvis enbart sovit med dig tidigare.

Däremot kan det även vara bra att börja med övernattningar denna tid innan barnet blir ännu äldre och därmed får mer separationsångest, för att hinna skapa den vanan. Dessutom har ju faktiskt barnet bott med pappan (och dig) i två av tre månader och pappan kanske därför också är en trygg person. Detta är alltså faktorer som hade varit väldigt bra att väga emot varandra under ett samarbetssamtal. För att mötas halvvägs kanske det skulle vara bra om ni kunde börja med att barnet sover middag hos pappan, istället för att sova hela natten. Då kanske pappan inser att det är för tidigt för att ta sådana steg i deras relation. Alternativt att det fungerar utmärkt.

Gemensam vårdnad
Eftersom ni har varit gifta (och du inte angett annat) utgår jag från att ni har gemensam vårdnad och planerar att fortsätta ha det efter att skilsmässan gått igenom. Om ni har inte det är du varmt välkommen att höra av dig för ett nytt svar utifrån de förutsättningarna.

Det är barnets vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. Det är alltså både du och barnets pappa som ska bestämma detta ihop och inte enbart boendeföräldern. Däremot ska ju inte heller allt ske enbart på pappans villkor, vilket det verkar som att han anser.

Barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap. 15 § FB. Det är alltså barnet som har denna rätt och inte föräldern. Hur umgänget ska ske är inte reglerat i lag utan det är upp till föräldrarna att komma överens om detta. Det skulle vara alltför långtgående lagstiftning om den skulle bestämma hur föräldrar ska uppfostra sina barn ihop. Det vore för integritetskränkande.

Umgängestalan
Rätten kan på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern, enligt 6 kap. 15 a § FB. Detta gäller även om föräldern är vårdnadshavare. Denna bestämmelse kan vara bra för dig att ha vetskap om eftersom det är eventuella åtgärder som barnets andra förälder kanske vidtar. Vidare får inte rätten heller döma till gemensam vårdnad vid en eventuell tvist om båda föräldrarna motsätter sig detta eller föräldrarna har stora svårigheter att samarbeta, enligt 6 kap. 5 § FB. Om det exempelvis är den ena föräldern som motsätter sig samarbete kan detta vara en faktor som domstolen beaktar när den väljer vilken förälder som får vårdnad.

Samarbetssamtal
Syftet med ett samarbetssamtal är att nå ett samarbete och det enda som händer ifall en förälder vägrar gå dit är att inget samarbete blir till. För din del tror jag det skulle vara väldigt bra om ni fick till ett samarbetssamtal eftersom pappan då får höra en annan persons syn på saken. Många gånger är ju människor negativt inställd redan från första början på grund av en skadad relation.

Betänketid
Som gifta med ett litet barn har ju ni en betänketid på minst sex månader. Om du redan är insatt i vad detta innebär får du hoppa över detta stycke. Det som härtill kan vara bra att tänka på är att när sex månader passerat måste en ytterligare ansökan om fullföljande av skilsmässa skickas in för att upplösa äktenskapet.

Sammanfattning
Slutligen finns det alltså inte uttryckligen reglerat i lag hur sådana här situationer ska lösas eftersom generell lagstiftning om det vore alltför komplext och även integritetskränkande. I slutändan är det ni som vårdnadshavare som måste komma överens.  

Hoppas du har fått vägledning i dina frågor och att det löser sig på bästa möjliga sätt för er alla. Juridisk rådgivning gällande umgänge, vårdnad och boende finns även att få hos Familjens jurist

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden