Hoppa till innehållet
Familj & barn

Rätten att umgås med sitt barn

Hej!
Jag och min fru har separerat och vi har ett barn tillsammans. Vårt barn bor för det mesta hos mamman vilket jag har varit okej med eftersom på så sätt har hon närmare till skola och kompisar. Nu är det dock så att vid ett flertal tillfällen då jag har velat träffa min dotter och ta med henne på dagsutflykter så har mamman sagt nej. Nu har jag inte fått träffa min dotter på 2 veckor. Så här får hon väl inte hålla på, hon är ju mitt barn också?!

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag förstår att det måste vara jobbigt att inte få träffa din dotter. Som förälder har du umgängesrätt. Rätten till umgänge regleras i 6 kap föräldrabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vad menas med umgängesrätt?
En förälder som inte bor med barnet har rätt till umgänge. Umgänget kan ske genom att föräldern och barnet träffas eller genom att de har kontakt t.ex. genom telefon eller brev. Föräldern ska dock som regel få träffa sitt barn, endast i undantagsfall då t.ex. föräldern bor långt bort ska kontakt ske på annat sätt. Umgänget är till för barnets skull och det är därför barnets intressen och behov som är avgörande. Barnet kan inte tvingas att träffa en förälder, umgängesrätten sker alltså under förutsättning att barnet vill träffa sin förälder. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgänge med en förälder barnet inte bor med tillgodoses. Den förälder som barnet bor med ska även lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Detta framgår av 6 kap 15 § föräldrabalken.

Vad gäller i ditt fall?
Du har alltså rätt att träffa din dotter, förutsatt att även hon vill det. I vilken omfattning du är rätt till umgänge med henne bestäms med hänsyn till din dotters vilja. Det är både ditt och mammans ansvar att umgänge kommer till stånd. Din dotters mamma har alltså också ett ansvar att er dotter får träffa dig. Hon ska även lämna upplysningar som främjar umgänge. Det kan t.ex. röra sig om barnets hälsotillstånd, skolgång, kompisrelationer och fritidsintressen.

Hur kan du gå vidare?
Prata med dotterns mamma och försök lösa det sinsemellan. Om ni inte kommer överens kan du kontakta familjerätten i din kommun, de kan hjälpa er att skriva ett avtal där umgänget regleras. Om ni fortfarande inte kan enas kan en domstol, på initiativ av dig, besluta om umgänge mellan dig och din dotter, se 6 kap 15 a § föräldrabalken. Talan kan även föras av socialnämnden, detta sker vanligtvis om barnet far illa på grund av hur umgänget ser ut. För att domstolen ska pröva saken måste du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det kan vara bra att ta professionell hjälp för att upprätta stämningsansökan. Om det skulle bli aktuellt i ditt fall är du välkommen att ta hjälp av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden