Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Rätt att veta var barnet befinner sig vid umgänge?

    Jag har ensam vårdnad av min 10 åriga son. Pappan har umgängesrätt en gång i månaden. Har jag rätt att veta var han bor/ befinner sig när han har umgänge med sonen? Han står skriven på en adress han inte har bott på på många år. Senaste åren bott ihop med en kvinna han nu separerat ifrån. Enligt sonen bor han tillfälligt i en källare våning han lånat. Känner en oro över var sonen är när han är hos honom.

    Rådgivarens svar

    2020-05-01

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. Regler om umgänge och upplysningsplikt finns i Föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Dessutom fästs stor vikt vid barnets rätt och behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention, som nu också är svensk lag.

    Allmänt om umgängesrätt

    Det är mot bakgrund av principen om barnets bästa som umgängesrätten ska förstås. Det är barnet som har rätt till umgänge, inte föräldern. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, till exempel telefonsamtal (6 kap. 15 § 1 st. FB).

    Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Den som är vårdnadshavare får inte försvåra barnets umgänge med den andra föräldern, så kallat umgängessabotage (6 kap 15 § 2-3 st. FB). Sådant försvårande kan exempelvis handla om falska påståenden om att barnet är sjukt när det är dags för umgänge.

    Upplysningsplikt

    Om barnet ska umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare, ska vårdnadshavaren lämna upplysningar om sådant som kan främja umgänget (6 kap. 15 § st. 4 FB). Detta innebär att vårdnadshavaren ska berätta för umgängesföräldern om bland annat barnets bostadsort, hälsotillstånd, skolgång och kamratrelationer. Lagen ålägger enbart boendeföräldern en skyldighet att lämna upplysningar till umgängesföräldern och inte tvärtom. Umgängesföräldern är alltså som utgångspunkt inte skyldig att berätta om sin bostadsplats eller annat.

    Att vägra att berätta var man bor måste i och för sig anses visa på bristande samarbetsvilja. Bristande samarbete i frågor som rör barnet är en omständighet som talar för ensam vårdnad. Antagligen är det också en omständighet som går att använda som argument för minskat umgänge. Det är dock viktigt att komma ihåg att principen om barnets bästa ska vara styrande i beslut som rör umgänge. 

    Hur går man tillväga för att förändra situationen?

    Om du är orolig att din son far illa, eller i övrigt upplever att umgänget inte fungerar, kan du kontakta familjerätten i din kommun. Hos familjerätten kan ni få hjälp att komma överens i frågor som rör umgänget och hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Ni kan också få hjälp att upprätta avtal om umgänget.

    Sammanfattning och rekommendation

    Jag har förståelse för din oro kring var din son befinner sig under umgängestillfällena. Det finns dock ingen generell rätt att veta var barnet befinner sig under umgänge med den andra föräldern.

    Försök i första hand att prata med sonens pappa kring din oro och att det skulle kännas bättre om du åtminstone fick reda på hans nuvarande adress. Om det inte leder någon vart råder jag dig i andra hand att ta kontakt med familjerätten i er kommun för att få hjälp vidare. 

    Du kan också läsa mer om vårdnad, boende och umgänge på Familjens Jurists hemsida. Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning kan du boka tid med en av Familjens Jurists erfarna jurister här

    Har du andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden