Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Pass till barn utan den andra vårdnadshavarens medgivande?

    Mina barn bor hos sin pappa. Vi delade på oss för ca ett år sedan. Vi har gemensam vårdnad. Jag har bett honom i slutet av förra året att innan han bokat resa att informera mig. Helt plötsligt var det en resa bokad till Sicilien. Han har bokat tid för att utfärda ett pass till vår son (7år). Men jag har inte gett mitt medgivande. Nu skriver han i ett sms att han ska fixa det ”den komplicerade och dyra ” vägen. Finns det något sådant överhuvudtaget?? Om jag får information om vart och när mina barn ska resa , är det klart att jag ger mitt medgivande.

    Rådgivarens svar

    2020-06-26

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för vad som gäller avseende beslut om barn vid gemensam vårdnad och vad som krävs vid ansökan om pass för underårig. 

    Regler om beslut rörande barnet

    Vid gemensam vårdnad ska som huvudregel båda vårdnadshavarna tillsammans fatta beslut rörande barnets personliga angelägenheter, vilket följer av 6 kap. 13 § föräldrabalken. Den förälder som har barnet boende hos sig kan dock ensam fatta beslut avseende frågor av mindre ingripande betydelse, exempelvis sådant som rör den dagliga omsorgen, till exempel barnets kläder och andra vardagsrutiner. Boendeföräldern har också rätt att ta med barn på kortare utlandsresor, så länge det inte inkräktar på den andra förälders umgänge.

    Att ansöka om pass anses dock vara ett beslut av ingripande betydelse och det ska därför fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Av 7 § p. 2 passlagen framgår att en passansökan för en person under 18 år ska avslås om inte barnets vårdnadshavare har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass. Vad som kan vara synnerliga skäl att utfärda pass utan båda vårdnadshavarnas medgivande ska tolkas restriktivt och detta undantag används därför väldigt sällan. Det ska alltså till mycket speciella omständigheter för att ett pass ska kunna utfärdas mot en vårdnadshavares vilja. 

    Att ansöka om pass

    Vid ansökan om pass för barn under 18 krävs således som utgångspunkt skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna. Är inte båda vårdnadshavarna på plats på passexpeditionen så måste underskriften till den som inte är närvarande vidimeras, det vill säga bevittnas av en annan person. Den som bevittnar underskriften måste då skriva under med sin namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Vårdnadshavare får inte bevittna varandras underskrifter. Är båda vårdnadshavarna på plats på passexpeditionen vid ansökan om passet så vidimerar personalen på plats underskrifterna. 

    Sammanfattande om din situation

    Att boka tid för att ansöka om pass kan i princip vem som helst göra, men för att göra själva ansökan krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Barnens pappa kan alltså inte själv ansöka om pass utan ditt medgivande. Däremot krävs inte enligt svensk rätt formellt ditt medgivande för honom att ta med barnen på en kortare utlandsresa, men däremot kräver vissa researrangörer och länder skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna. Hos Polisen kan du läsa mer om pass för barn där du även hittar blanketten för vårdnadshavares medgivande. Har du fler frågor om pass, eller är orolig att barnens pappa försöker ansöka om pass utan ditt medgivande, kan du kontakta passexpeditionen på telefonnummer 114 14. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist, som har lång erfarenhet av frågor som rör vårdnad av barn. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen med en ny fråga!

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden