Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Osämja kring växelvist boende och egenmäktighet med barn

    Hejsan! Jag och mitt ex har en son ihop som är 2,5 år, vi har gemensam vårdnad. Han har haft honom när han har haft ”tid” innan, cirka 2 dagar i veckan. Nu har han helt plötsligt bestämt sig att han ska ha varannan vecka, jag håller inte riktigt med då vår son inte är van vid det! Efter 4 dagar hos pappa ringer vår son till mig på FaceTime och skriker att jag ska hämta honom, hans pappa bryr sig inte. Men jag åker dit och ska försöka förklara för honom att detta inte fungerar, att vi får försöka ha kortare intervaller. Han blir arg och skriker, jag tar vår son som är jätterädd för honom och åker hem. Nu ringer han och skriver att jag har gjort ett brott som har tagit vår son på hans vecka och att om jag inte lämnar honom så kommer han stämma mig! Min fråga är, är det ett brott att jag tog med honom och inte tänker lämna honom förens vi har varit på vårt samtal på familjerätten nästa vecka?

    Rådgivarens svar

    2019-05-18

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Regler kring barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken. Det som är avgörande för alla frågor om barn är barnets bästa. I en bedömning av vad som anses vara barnets bästa, beaktas faktorer som risken för att barnet far illa samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. En annan viktig faktor är barnets egna vilja, som får större betydelse ju äldre barnet är.

    Det finns inga uttryckliga regler för hur barns vårdnad, boende eller umgänge ska se ut, utan det är föräldrarna som ska se till att barnets bästa tillgodoses så långt som möjligt i alla situationer. Växelvist boende kan vara en smidig lösning för separerade föräldrar med gemensam vårdnad om barnet. En förutsättning för att växelvist boende ska fungera är förstås att barnet själv trivs med det, samt att det finns en bra kommunikation mellan föräldrarna. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov uppfylls, oavsett om det handlar om att bo lika mycket hos varje förälder eller mer hos den ena.

    Det framgår inte av din fråga om ni har en dom eller ett avtal som reglerar vilka tider som gäller för barnets boende. Om det finns en dom eller ett avtal (som har godkänts av socialnämnden) är ni båda skyldiga att följa det som har bestämts. Däremot verkar det som att boendet som är tänkt att ske varannan vecka inte är en överenskommelse er sinsemellan, utan snarare ett ensidigt beslut från barnets pappa. Därav är det inte fel av dig att hämta er son efter fyra dagar, under förutsättning att två dagar i veckan hos pappan är den boendetid som ni har kommit överens om tidigare.

    Med brott syftar barnets pappa eventuellt på egenmäktighet med barn. Det är ett brott som innebär att den ena vårdnadshavaren utan beaktansvärda skäl för bort barnet från den andre vårdnadshavaren, eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. Beaktansvärda skäl är t.ex. att vårdnadshavaren har anledning att tro att barnet far illa hos den andre vårdnadshavaren. Det är svårt för mig att säga om du har begått ett brott i och med att du hämtade barnet när han själv ville bli hämtad, men jag förmodar att så inte är fallet.

    Jag hoppas att jag kunde ge dig vägledning i din fråga. Om du vill ha ytterligare hjälp och stöd i ditt ärende, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist. Både före och efter de samtalen hos Familjerätten, kan ni få juridisk rådgivning från Familjens Jurist. Om ni ändå inte enas är det slutligen tingsrätten som fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge. I tingsrätten kan Familjens Jurist företräda er som ombud. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden