Hoppa till innehållet
Familj & barn

Oense om underhåll

För knappt två år sedan hade jag en sårig separation. Den eskalerade snabbt i stämning, kvarsittningsrätt och bodelningsprocess som tog ett knappt år och utföll till stor ekonomisk och boendemässig fördel till min fd fru.
Barnen bor endast hos mig varannan helg, och hon vill ha mer underhåll för våra barn (en 12-åring och 2 14-åringar). Jag betalar, på inrådan fr min dåvarande advokat, 1800/barn (dvs strax över de 1573 som Försäkringskassan rekommenderar), ett av deras mobilabonnemang, bidrag till glasögon, samt emellanåt klippning etc.
Hon vill nu öka detta och hotar annars med stämning, trots att hon vet att barnen då blir målsägande.
Jag vill att det blir rätt, men inte betala mer än nödvändigt då bodelningen redan skapat stora ekonomiska olikheter i förutsättningar, och vi har olika uppfattningar om vad barnens behov får kosta. Undrar därför hur stor roll följande faktorer spelar
Skillnad i inkomst?
- Jag har 47 000 och hon 53 500 (dvs 6 500 mer, plus traktamenten)
- Samlade tillgångar/Förmögenhet på banken: efter bodelningen har hon drygt en miljon mer än mig pga bostadsförsäljning etc
- Olika uppfattning om skäliga omkostnader
- om barnen ska ha märkeskläder eller brukskläder
- att hon har en ny sportbil för 330 000, och jag ett annat märke för halva priset
- att hon bor i hyresrätt i centrala stan, och i bostadsrätt långt utanför , samt
- Vilja att söka lösning? Jag vill ju gå till Försäkringskassan och eller Familjerätten, men eftersom det är civilrättslig lag kan de inte gå in självmant

Själv säger hon att hon inte vill slösa tid på dialog med Försäkringskassan utan då kan hon lika gärna lägga den tiden i Tingsrätten direkt, varför hon vill ha 3 000 i underhåll per barn, utan avdrag när de bor hos mig på loven, utan att visa beräkningar eller motivera varför. Hur stor är hennes chans att lyckas med en stämning utifrån dessa förutsättningar?

Rådgivarens svar

2017-12-22

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ska nedan redogöra för hur underhåll beräknas och vad som kan vara viktigt att ha kännedom om.

Storlek på underhållsbidrag till barn
Underhållsbidraget storlek beror på barnens behov och föräldrarnas ekonomi och kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte är överens. Beräknandet av underhållsbidragets storlek bedöms utifrån varje förälders nettoinkomst. Enligt förarbetena till föräldrabalken bör till nettoinkomsten läggas viss andel av större förmögenhet. Försäkringskassan erbjuder en beräkningsmodell för underhållsbidrag vilken kan vara lämplig att finna vägledning i, du hittar den här. Försäkringskassans modell är dock inget som måste följas enligt lag.

Efter äktenskapsskillnad betalar den förälder barnen bor hos alla barnens kostnader och den andra betalar ett bidrag. Man brukar utgå från schabloner om vad barn i olika åldrar kostar. Därtill kan vissa individuella förhållanden på barnets sida göra att barnet behöver högre underhåll än vad som följer av schablonerna. Barnet kan också göra anspråk på högre standard och därmed större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomi är. Att den ena föräldern vill påkosta märkeskläder är enligt min mening till stor del upp till den föräldern som väljer att göra det, och bör generellt sett inte anses vara skäligt med hänsyn till barnets behov, se 7 kap. 1 § föräldrabalken.

Umgängesavdrag
Du har rätt att göra avdrag på underhållsbidraget varje gång du har barnen hos dig minst fem (hela) dygn i sträck eller minst sex hela dygn under en kalendermånad, se 7 kap. 4 § föräldrabalken.

Om ni inte kan komma överens
Ni har möjlighet att vända er till er kommun för att försöka nå en överenskommelse genom samarbessamtal, vilket är kostnadsfritt, se 5 kap. 3 § socialtjänstlagen. Om ni efter samarbetssamtal och med hjälp från Försäkringskassan inte finner en gemensam lösning kan ni vända er till tingsrätten. Vi har då möjlighet att hjälpa dig med juridiskt ombud. Behöver du ett juridiskt ombud är du varmt välkommen att boka tid med våra erfarna jurister på Familjens Jurist, klicka här. Oftas brukar ombuden försöka lösa tvisten innan det går till domstol.

Domstolen har rätt att i mål om rörande vårdnad, boende eller umgänge mm. uppdra åt socialnämnden eller annat organ att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att försöka nå en enighet mellan föräldrarna, bl.a. i frågor rörande barns försörjning, se 6 kap. 18 § föräldrabalken. Domstolen kan alltså själv ta initiativ till samarbetssamtal, men föräldrar är dock inte skyldiga att delta.

Sammanfattning
Ett avtal om underhållsbidrag kan ändras, se 7 kap. 10 § föräldrabalken. Bidragets storlek beror på individuella ekonomiska förhållanden i varje enskilt fall och det är  svårt att uttala sig om framgången i barnens mammas anspråk, men det låter högt att nästan dubbla dagens belopp. Jag rekommenderar er att börja i samarbetssamtal, då domstolen med stor sannolikhet kommer önska att ni ändå deltar i dessa. Det är inte slöseri med tid om ni på så sätt har möjlighet att undvika en kostsam process. 

Jag hoppas du har fått vägledning i vad som gäller och önskar dig lycka till!

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden