Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Oense om umgängesfrågor

    Jag har frågor som rör umgänge, avtal och vad som gäller efter en skilsmässa med barn inblandade. Barnens pappa och jag har varit skilda i ett par år och det går inte att samarbeta med honom överhuvudtaget. Nämner några brännande frågor här:

    Kan man tvinga fram en överenskommelse där alla umgängesfrågor som rör barnen ingår?

    Om vi har kommit överens om att överlämning ska ske på en annan veckodag än den vanliga under sommaren, och det finns skriftligt i ett sms, kan barnens pappa då helt plötsligt vägra detta och hävda att de vanliga bytesdagarna ska gälla?

    Vad kan jag göra då han helt kör över mig i all årsplanering som rör barnen och det inte är något samarbete överhuvudtaget? Vi är inte överens om något helt enkelt.

    Rådgivarens svar

    2018-02-15

    Hej och tack för din fråga!

    Barns umgänge och barnets bästa

    I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara utgångspunkten, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

    Huvudregeln är att ett barn har rätt att umgås med den förälder det inte bor med. Umgänget ska ske genom att barnet träffar sin förälder eller har kontakt på annat sätt. Det är bägge föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge uppfylls, se 6 kap. 15 § FB.

    Samarbetssamtal

    Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende utan att barnet ska hamna i kläm, se 6 kap. 18 § FB. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till rätten, vilket oftast ligger i barnets intresse. För att ett samarbetssamtal ska vara ett alternativ krävs det att båda vårdnadshavarna samtycker till det.

    Sammanfattning och råd

    Som jag tolkar din fråga nu så har ni ett avtal mellan er där ni har kommit överens om hur umgänget med era barn ska se ut. Om det är så att det avtalet inte följs så kan man till att börja med kontakta kommunen för att få delta i samarbetssamtal. Detta kan vara ett bra första steg innan man går till domstol. I samarbetssamtalen kommer ni fokusera på att försöka förstå varandra, förbättra samarbetet och komma överens. I vissa fall så räcker tyvärr inte samarbetssamtalen till och då kan du vända dig till domstol för att få umgänget fastställt i dom.

    Det går med andra ord att tvinga fram ett beslut om hur umgänget ska se ut, men du kan inte tvinga barnens pappa att ingå en överenskommelse med dig. Du skriver i din fråga att samarbetet inte alls fungerar mellan er. Om ni vill kan ni testa på samarbetssamtal för att se om det blir någon förbättring, annars får du vända dig till domstol. Hur domstolen kommer besluta är svårt att säga, men man kommer ta hänsyn till de faktorer som jag har beskrivit här ovan. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer hjälp så är du alltid varmt välkommen att boka en tid med någon av våra duktiga jurister, det kan du göra via den här länken.

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden