Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När en av vårdnadshavarna vill flytta.

    Hej
    Mitt ex och jag har en son som snart blir 3 år. Vi gick isär när sonen var 7 mån. Vi har aldrig under denna tid haft varannan vecka eftersom pappan jobbar 5 skift vilket innebär kvällar och helger. Sonen är hos mig 45 av 70 dgr och 25 hos pappan. I stort sett har pappan honom när han är ledig samt sporadiska timmar vissa veckor, ca 1,5 h / ggn.
    Jag har sedan några mån bytt jobb och jobbar i angränsande kommun som är 1,3 mil från pappan. Jag har nu tänkt flytta till den angränsande staden och pappan vägrar skriva på pappret. För pappans del skulle detta betyda att han får hämta sonen 1,3 mil bort 6-7 ggr på 10 v, så i snitt 1 ggn i v. Det som kommer bli annorlunda för dem är dessa korta stunder som de har tillsammans som i dags läget är 1,5- 2 timmar och är ca 7 ggr på 10 v. Då dessa tider känns som att sonen blir mer förvirrad av att träffa först mig på morgonen, gå till dagis, hämtas av pappa för att vara där i max 2 timmar innnan jag hämtar honom och han ska vara hos mig på natten, så hade jag ändå tänkt att vi skulle se över dem gångerna.
    Det ska även tilläggas att vi gick ifrån varandra pga av pappans utbrott han fick på mig vid några tillfällen och kastade saker och slog sönder saker som fanns i vägen. Han drack även mycket då och jag hoppas innerligt att han inte gör det när han har sonen. Det gick så pass långt när vi bodde tillsammans att jag började dokumentera detta och har många foton som jag kommer använda om jag behöver. Han har även en dom på sig pga rattfylla( som nu är borta men som jag skrev ut från Lexbase).
    Så hur ska jag/ vi gå tillväga? Vad händer om han inte skriver på och jag flyttar?
    Anledningen till flytt är för att jag ska få mitt vardagspussel att gå ihop och att jag tänkte att sonen är ändå mest hos mig, hade ju aldrig funkat att flytta om vi hade varannan vecka. Samt att sonen när han är där är ledig och detta påverkar inte så mycket varken deras tider eller hur han ska ha honom mer än att åka 6- 7 ggr på 10 v, 1,3 mil och att dessa hattiga korta stunder blir färre.
    Hoppas att ni läser detta och att ni kan hjälpa mig hur jag ska gå vidare, eller om pappan helt enkelt har rätten på sin sida.
    Tack på förhand
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2018-05-25

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Inledning
    De bestämmelser om barns boende som finns för föräldrar med gemensam vårdnad hittar vi i föräldrabalken (1949:391) (FB). Det kan vara krångligt att läsa lagtext om en inte är van vid det men jag väljer att ta med lagstödet för att ge dig så mycket information som möjligt. Fortsättningsvis framgår det inte av din fråga huruvida ni har gemensam vårdnad eller ej. Svaret nedan innehåller information utifrån den förutsättningen eftersom ni bodde ihop ett tag, om så inte är fallet kan du bara bortse från detta.

    Vårdnadshavare skyldigheter
    Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. När det finns två vårdnadshavare ska dessa bestämma i frågorna tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Vardagliga spörsmål behöver en förälder inte stämma av angående med den andra föräldern, ex. kläder, mat och sovtider.

    Grundläggande frågor
    Systemet med gemensam vårdnad bygger på ett samarbete mellan föräldrarna. Två föräldrar som kommer överens kan således fritt bestämma hur de ska hantera boendebiten för sitt/sina barn. Det finns vissa grundläggande frågor som föräldrar med gemensam vårdnad måste vara överens om. Exempelvis huruvida barnet ska ha ett pass eller ej, var barnet ska gå i skolan och var barnet ska bo.

    Av syftena, så kallade förarbeten, bakom 6 kap. 13 § FB framgår att barnets boende är en fråga som föräldrarna måste vara överens om, (prop. 1975/76:170 s. 178). Förarbeten är en rättskälla precis som lag och domstolsavgöranden och gäller enligt svensk rätt. Alltså har ditt barns far lagligt stöd för att motsätta sig att du flyttar. Ni behöver besluta om det gemensamt.

    När ingen överenskommelse kan nås
    Om en överenskommelse kring boendebiten inte kan nås fungerar går att vända sig till rätten för att låta dem besluta vem av er som barnen ska bo med, 6 kap. 14 a § FB. Det går även att få hjälp av socialnämnden, 6 kap. 17 a § FB.

    Ett ytterligare sätt att lösa situationen är att ansöka om ensam vårdad, 6 kap. 5 § FB. Vårdnaden går även att avtala om hos socialnämnden, något som dock kanske inte är aktuellt i ert fall eftersom pappan motsätter sig flytten. Om en av vårdnadshavarna har ett missbruk kan detta vara en sådan sak som gör det befogat att endast den andra ska ha vårdnaden av barnet, 6 kap. 7 § FB.

    När två föräldrar har samarbetssvårigheter får inte domstolen döma till gemensam vårdnad, 6 kap. 5 § 2 st. FB. Utgångspunkten i svensk rätt är dock att barnet mår bra av en god och nära relation med bägge föräldrar. Att ansöka om ensam vårdnad på den grunden att den andra föräldern inte vill skriva på papperna för en flytt är därför lite tveksamt utsiktsmässigt.

    För det fall du skulle flytta utan pappans tillåtelse kan du göra dig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, 7 kap. 4 § BrB. För detta krävs att pappan också är vårdnadshavare.

    Resekostnader
    Även resekostnader kan komma att spela in i situationen i fråga för det fall pappan skulle gå med på flytten. Fördelningen av resekostnaderna ska ske med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga, precis som vid underhållsbidrag, och övriga omständigheter. En övrig omständighet kan exempelvis vara att den ena föräldern flyttar långt bort utan någon godtagbar anledning, (lagkommentarer från Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 15 b §, Lexino 2017-12-17)). Detta kan vara bra att veta för din del.

    Sammanfattning
    Sammanfattningsvis har pappan rätten på sin sida och eftersom han inte ger sin tillåtelse för att barnet flyttar får inte barnets adress ändras. Det bästa att göra i din situation, både för barnet och ekonomiskt sett, är att i första hand försöka nå en överenskommelse med pappan. Med hänsyn till att du har barnet största delen av tiden och att det inte rör sig om en flytt från ena änden av landet till den andra borde pappan kunnat kompromissa. Sedan om det inte fungerar blir det aktuellt att ta hjälp. Familjens Jurist jobbar även med frågor om boende för det fall du skulle vilja ha mer juridisk hjälp.

    Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga och att det löser sig för er. Om du har ytterligare frågor till mig är du varmt välkommen att använda funktionen "kommentarer" här vid frågan. 

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden