Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Möjligheter att ändra underhållsbidrag

    Hej, jag ock minna två tonåringar bor hos mig, pappan flyttade 11mån sedan. Han betalar underhåll på 3146kr/mån till bägge två men jag tycker det är för lite eftersom dom vill nu ha nya sängar ock det kostar en hel del ock han vill inte hjälpa mig med att köpa nya sängar till sina barn alltså hälften var. 1573kr/barn tycker jag är alldeles för lite när dom även vill träna ock dansa också. Går det att begära mer utav pappan, eller är det meningen att barnen ska hamna i klämm å må dåligt bara för att dom inte får göra saker som dom andra barnen i deras skola gör ock inte får en större säng. Hälsningar en ledsen mamma.

    Rådgivarens svar

    2017-08-31

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler som svarar på din fråga finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå tillväga!

    Allmänt om underhållsbidrag:

    Den grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7:1 FB. Underhållsskyldigheten innebär att föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till dels barnets behov, dels föräldrarnas ekonomiska förmåga. Inom skyldigheten ingår underhåll för mat, boende, kläder med mera. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern. På så vis uppfyller föräldern sin underhållsskyldighet enligt 7:2 FB. Hur mycket en förälder ska betala i underhåll beror främst på barnets behov men även på inkomst. Antingen kan föräldrarna komma överens om bidragets belopp genom ett avtal eller så kan bidraget bestämmas av en domstol. När man fastställer barnets behov görs en individuell utredning av det aktuella barnets behov. Rätten brukar utgå från schablonbelopp vid fastställandet av barnets behov. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Underhållsbidragets storlek kan behöva ändras utefter barnets behov som också kan förändras. I sådana fall kan föräldrarna avtala om ett högre eller lägre bidrag. Skulle föräldrarna däremot inte komma överens kan de vända sig till domstol för att få ett beslut om bidragets storlek (jämkning) enligt 7:10 FB.

    Tillämpning i ditt fall och rekommendation:

    I detta fall anser du att underhållsbidraget inte är tillräckligt för barnens behov då behoven nu har blivit mer när de har blivit äldre. Underhållsbidragets storlek kan ändras genom att du och barnens pappa avtalar om ett högre bidrag. I detta fall verkar dock detta inte vara aktuellt då barnens pappa inte vill betala mer pengar. Jag rekommenderar dig därför att begära att domstolen ska jämka underhållsbidraget och fastställa ett nytt. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta våra familjejurister här.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden