Hoppa till innehållet
Familj & barn

Krävs båda föräldrars samtycke för att flytta med ett barn?

Hej,
Jag och barnets pappa separerade för ca 1 år sedan. Pappan har aldrig riktigt haft barnet och i dagsläget har pappan bara barnet varannan helg. Ja eftersom han ligger borta på jobb sommartid. Barnet har sedan dess varit skriven hos mig mamman, nu behöver jag flytta för att öka mina chanser till att få ett jobb och behöver alltså ta med barnet. Pappan säger nej till flytt, han vill inte skriva på. Vad ska jag göra? Vi har sagt upp förskola, lägenhet och ska flytta in med min särbo ca 12 mil ifrån. Pappan kommer fortfarande kunna ha sina varannan helg och hälsa på när han vill.

Vad kommer hända? Kan de bli så att barnet inte får flytta med? Hjälp..

Rådgivarens svar

2021-01-13

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

För att besvara din fråga kommer jag främst att använda reglerna i föräldrabalken.

 

Att flytta med ett barn

Beroende på om barnet står under ensam vårdnad eller gemensam vårdnad blir svaret på din fråga olika. Vårdnadshavaren har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska mer hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål. (6  kap. 11 § föräldrabalken) Var barnet ska bo är en sådan personlig angelägenhet. Är en person ensam vårdnadshavare får den alltså själv välja var barnet ska bo, utan att samtycke krävs från den andra föräldern utan vårdnad. Barnet har dock en rätt till umgänge med den föräldern det inte bor med (6 kap. 15 § föräldrabalken), och om personen med ensam vårdnad flyttar långt bort får den i skälig mån bidra till de resor som krävs. (6 kap. 15 b § föräldrabalken)    

 

Om barnet står under gemensam vårdnad av två personer, får båda vårdnadshavare rättigheten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 13 § föräldrabalken) I majoriteten av alla situationer krävs det då att den ena föräldern samtycker till beslut som den andra föräldern tagit rörande barnets personliga angelägenheter. Är den ena vårdnadshavaren borta, sjuk eller liknande får dock den närvarande vårdnadshavaren fatta beslut om barnet som inte kan skjutas upp. Den får däremot inte fatta ingripande beslut om barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken). Både barnets boende och dess skolgång innefattas i begreppet “ingripande beslut om barnets framtid”. De här undantagen tillämpas ganska snävt och utgångspunkten i svensk rätt är att vårdnadshavarna ska komma överens.  

 

Vad gäller i din situation?

Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad över barnet eller om du har ensam vårdnad. Om du har ensam vårdnad får du alltså flytta med barnet utan att barnets pappa ger sitt samtycke. Har ni däremot gemensam vårdnad över barnet blir det svårare eftersom pappans samtycke krävs för beslut rörande barnets personliga angelägenheter. Där ingår både flytt och förskoleplacering. Du får alltså inte flytta med ditt barn om pappan i sådan fall motsätter sig det. Beroende på hur gammalt barnet är kan det även vara en idé att prata med barnet och se vad hen vill.

 

Min rekommendation till dig 

Det bästa vore om det gick att komma överens med barnets pappa, men det är såklart inte alltid så lätt. Har ni gemensam vårdnad nu vore ett alternativ att du ansöker om ensam vårdnad. I Sverige är det dock en stark presumtion att gemensam vårdnad är bättre för barnet, och ensam vårdnad tillåts bara i vissa fall. Det finns dessutom en risk att barnets pappa också ansöker om ensam vårdnad. Min rekommendation är därför att du kontaktar Familjens Jurists erfarna jurister för vidare stöd och råd om både boende och vårdnad. Vårdnadstvister är ofta komplicerade och en duktig jurist kan utvärdera dina möjligheter till ensam vårdnad och ge dig de bästa förutsättningarna att vinna en eventuell tvist i domstol.  

 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden