Hoppa till innehållet
Familj & barn

Köpa ut sambo och vårdnaden över barn

Köpa ut sambo vid seperation från hus (inkl. Småbarn)
Hej, jag funderar på att lämna min sambo, vi köpte hus tillsammans för några år tillbaka o har ett barn på 1,5 år. 
För barnets skulle vill jag ha kvar huset o köpa ut han så hon inte för för stor omställning. Men hur funkar det att köpa ut sambon? Jag får väl ta över de lån som är gissar jag. Men praktisk sett hur funkar det? Vad krävs? 
Och hur funkar det även med barnet? Skall jag ta fullt ansvar eller ska man dela veckovis? Jag kan inte föreställa mig det är bra att växla när barnet är så litet o behöver fasta omgivelser.
Jag har bestämt mig för vad jag vill, måste bara hitta vägen dit.
Tacksam för svar! 

Rådgivarens svar

2017-11-04

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga rör dels hur det fungerar när man ska köpa ut sin sambo vid en separation, dels frågor rörande boende och vårdnad av barn. När det kommer till hur mycket du ska köpa ut din sambo med kan jag ge dig ett exempel på hur det går till men för att få exakta siffror bör du vända dig till en mäklare och sedan banken. När det kommer till vård av barn blir föräldrabalken tillämplig.

Köpa ut sambo
För att veta hur mycket du måste lösa ut din sambo med måste ni göra en värdering av huset. Detta gör man genom att ta hjälp av en mäklare som anger vad huset har för marknadsvärde. På detta får renoveringar läggas till och mäklarkostnad ska dras av. Om det har skett en vinst på huset ska 22 % reavinstskatt dras av från denna. Därefter delas denna summa i två delar och du ersätter din sambo för hans del av huset. Nedan kommer ett exempel på hur det kan se ut, med hypotetiska siffror.

Exempel:
Försäljningspris 2 000 000 kr = Marknadsvärde + renoveringskostnader – mäklarkostnad
Inköpspris 1 500 000 kr = det ni köpte huset för

Försäljningspris 2 000 000 – Inköpspris 1 500 000 = Vinst 500 000 kr

Reavinstskatt: 22 % av vinsten 500 000 = 110 000 kr

Nettovärde: Försäljningspris 2 000 000 – reavinstskatt 110 000 = 1 890 000

Det du ska lösa ut ex-sambon med: 1 890 000 / 2 = 945 000 kr

Om du köper ut sin sambo och tar över huset måste även du ta över lånen på huset. Dessa lån brukar lösas ut innan du ersätter sambon för hans del av huset. Som sagt bör du vända dig till en mäklare för att få exakta siffor. Om ni inte kommer överens kan ni anlita varsin mäklare som värderar huset och sedan ta ett värde som ligger i mitten. För att ta över lån på huset brukar banken oftast begära ett bodelningsavtal. Detta innebär att ni bör göra en bodelning där ni upprättar ett bodelningsavtal, i detta avtal framgår vem som ska få vad vid separationen.

Vårdnaden av barn
Ert barn står som huvudregel under vårdnaden av båda föräldrar, se 6 kap 2 § föräldrabalken. Vill man få ändring i vårdnaden kan en domstol förordna om det, 6 kap 5 § föräldrabalken. Talan måste väckas av någon av föräldrarna. Vid en separation får ni bestämma om ni antingen vill ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Hur ni lägger upp det får ni bestämma helt själva. Om du känner att barnet mår bäst av att ha fasta omgivningar och bo kvar med dig bör du ta upp den frågan med din sambo. Du ska dock inte känna att du ska ta allt ansvar om du inte vill det, pappans barn har fortfarande kvar sitt ansvar.

Om ni inte kan bestämma er om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Familjerätten erbjuder samarbetsavtal som leds av en tjänsteman. Under samtalet får ni sakkunnig ledning och kan förhoppningsvis enas och komma fram till en bra lösning.

Om ni inte kan enas kan du ta upp talan om vårdnad i domstol. Detta gör du genom att ansöka om stämning i tingsrätt i den ort där barnet bor. I mål som handlar om vårdnad av barn brukar parterna stå för sina egna rättegångskostnader. Eftersom man måste betala rättegångskostnader är det alltid bra att försöka enas på egen hand innan man vänder sig till domstol. Om det ändå skulle leda till domstol finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp av staten att betala delar av dina rättegångskostnader.   

Sammanfattning och handlingsplan
Om du och din sambo separerar bör ni göra en bodelning där ni fördelar era tillgångar, inklusive huset mellan er. För att värdera huset tar ni hjälp av en mäklare och banken hjälper dig med att ta över lån. Själva bodelningen kan du få hjälp med av en jurist, du är välkommen att kontakta Familjens Jurist för att få hjälp med denna.

Det är upp till er hur ni vill göra med vårdnaden och boendet rörande ert barn. Om ni har svårt att bestämma er kan ni i första hand kontakta er kommun för att få hjälp av familjerätten. I sista hand kan du väcka talan i domstol.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Om du vill boka tid med Familjens Jurist kan du göra det HÄR.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden